Historia żłobka

Żłobek Niepubliczny „KUBUŚ” w Zagórzujest pierwszą tego typu placówką w Gminie Zagórz. Myśl o powołaniu do życia Żłobka zrodziła się początkiem roku 2012 podczas spotkania Prezesa Stowarzyszenia „Nasza Przyszłość – Tarnawa” Janusza Krajnika, Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz Ernesta Nowaka oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Zagórz Marka Marcinika. Spotkanie zaaranżował Burmistrz celem złożenia propozycji dla Stowarzyszenia „Nasza Przyszłość – Tarnawa” na zorganizowanie w opuszczonym przez uczniów budynku szkoły przy ul. Słowiczej 7 w Zagórzu w wyniku reorganizacji zagórskiej oświaty, przedszkola dla dzieci w wieku 3-6 lat. Propozycja ta miała swoje uzasadnienie w tym, że:

Istniała potrzeba objęcia szerszą opieką przedszkolną dzieci z terenu Zagórza i miejscowości Gminy położonych bliżej Zagórza.

Stowarzyszenie od 2008 roku prowadzi udanie 2-u oddziałowe Przedszkole Niepubliczne w Tarnawie Dolnej, a od 2011 r. także 1-no oddziałowe Przedszkole Niepubliczne w Baligrodzie i ma w tym zakresie niezbędne doświadczenie.

Podczas rozmowy rozważono obniżenie bieżących kosztów utrzymania przez zagospodarowanie całego budynku i poszerzenie zakresu opieki o dzieci w wieku „żłobkowym”. Ustalono, że włodarze gminy zajmą się zaprojektowaniem niezbędnych przeróbek i sfinansowaniem prac adaptacyjnych budynku dla celów żłobkai przedszkola, a Stowarzyszenie zajmie się organizacją pracy planowanych placówek oraz pozyskaniem niezbędnego dofinansowania tak aby na starcie obniżyć do minimum koszty własne i jednocześnie ulżyć rodzicom przez obniżenie kosztów pobytu dzieci w żłobku i przedszkolu.Zatem równolegle ruszyły prace projektowe oraz prace związane z opracowaniem wniosków o dotacje na dofinansowanie żłobka i przedszkola. Dzięki Bogu udało się pozyskać datacje na utworzenie żłobka(blisko 800 tys. zł – sierpień 2012r.) oraz oddziału przedszkolnego(blisko 500 tys. zł – grudzień 2012r.). Obydwa projekty były efektem zgodnej współpracy Pana Leszka Faluszczaka – sympatyka Stowarzyszenia oraz Prezesa Stowarzyszenia Janusza Krajnika.

      Początkiem października rozpoczęły się prace adaptacyjne w budynku, które miały zakończyć się do końca roku 2012. W wyniku niesprzyjających warunków oraz poszerzenia zakresu prac oddanie budynku po pracach adaptacyjnych przedłużyło się do 14 stycznia 2013 r. Prace remontowe których całkowity koszt wyniósł 300 tys. zł zostały sfinansowane w połowie przez Gminę Zagórz, a w połowie przez Wojewodę Podkarpackiego. Remont wykonała w całości Firma Budowlana „MANSARDA”.

14 stycznia 2013 r. na mocy umowy dzierżawy zarządcą budynku pozostało Stowarzyszenia „Nasza Przyszłość – Tarnawa”. Po tym terminie podpisano niezbędne umowy energetyczne i usługowe zabezpieczające płynną pracę budynku oraz przystąpiono do prac porządkowych. Zlecono przeprowadzenie pozytywnie zakończonych kontroli pod kontem bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz właściwych warunków sanitarno-epidemiologicznych.

W międzyczasie obydwa projekty dotyczące dofinansowania przeszły etap negocjacji dzięki czemu można było zaplanować i przeprowadzić konkursy związane z naborem kadry pracowniczej do Żłobka i Oddziału Przedszkolnego. Zaplanowano i przeprowadzono także nabór uczestników projektu do obu placówek. Jednocześnie przystąpiono do zamówień związanych z wyposażeniem zaplecza kuchennego, sal zabaw i sypialni dla dzieci oraz pomieszczeń administracyjno-gospodarczych.

Z dniem 1 lutego 2013 r. Stowarzyszenie pozyskało wpis do ewidencji żłobków i klubów dziecięcych.Tego też dnia Żłobek Niepubliczny „Kubuś” w Zagórzu rozpoczął swoją działalność. W dniu tym odbyło się pierwsze spotkanie informacyjne dla rodziców i adaptacyjne dla dzieci zakwalifikowanych do Żłobka w wyniku przeprowadzonej wcześniej rekrutacji. W I etapie rekrutacji do Żłobka zakwalifikowanych zostało 16-cioro dzieci, a w II dodatkowo jeszcze dwoje.