I-sze zajęcia w ramach Projektu

I-sze zajęcia w ramach Projektu

      

Zgodnie z zapowiedzia rozpoczeły sie pierwsze zajęcia projektowe prowadzone przez Stowarzyszenie "Nasza Przyszłość - Tarnawa" w ramach Projektu pod nazwą: „Aktywność dla każdego – pływanie, siatkówka czy aerobik – wybierz sam”. Zapraszamy do fotogalerii.

   Projekt dofinansowano z dotacji budżetowej 2016 r. Ministerstwa Sportu i Turystyki w  zakresie Programu Sport dla Wszystkich realizowanego w ramach zadania „Sport dla wszystkich”, podzadania „Upowszechnianie sportu w społeczeństwie”, działania „Upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych”.

     Projekt dofinansowano z dotacji budżetowej 2016 r. w ramach Programu współpracy Gminy Zagórz z organizacjami pozarządowymi przeznaczonej na wsparcie działań promujących zdrowy styl życia.