Wyniku naboru do projektu „Aktywność dla każdego..."

Wyniku naboru do projektu „Aktywność dla każdego..."


Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach zadania konkursowego „Sport dla Wszystkich – konkurs ofert 2017” z zakresu Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych.

 

WYNIKI NABORU DO

Projektu pod nazwą: „Aktywność dla każdego – pływanie i aqua-aerobic, siatkówka, fitness-aerobik czy nordic walking - wybierz sam”.

 

          Zarząd Stowarzyszenia „Nasza Przyszłość – Tarnawa” podaje do ogólnej wiadomości wyniki naboru do poszczególnych zadań projektowych Projektu pod nazwą: „Aktywność dla każdego – pływanie i aqua-aerobic, siatkówka, fitness-aerobik czy nordic walking - wybierz sam”.

 

      W załączenie przedkładamy Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej oraz załączniki do Protokołu zawierające listy osób zakwalifikowanych do zadań projektowych: Załącznik nr 1 – PŁYWANIE i AQUA-AEROBIC, Załącznik nr 2 – SIATKÓWKA, Załącznik nr 3 – FITNESS-AEROBIK, Załącznik nr 4 – NORDIC WALKING.

  Załączamy także HARMONOGRAM wyjazdów na Basen i spotkań oraz niezbędne informacje                  i ustalenia organizacyjne.

 

                                                                                                Koordynator Projektu Janusz Krajnik

 

ZAŁĄCZNIK nr 1 - PŁYWANIE i AQA-AEROBIK

ZAŁĄCZNIK nr 2 - SIATKÓWKA

ZAŁĄCZNIK nr 3 - FITNESS-AEROBIK

ZAŁĄCZNIK nr 4 - NORDIC WALKING

HARMONOGRAM ZAJĘĆ 2017