Zakres i zasady naboru do Projektu "Aktywność dla każdego..."

Zakres i zasady naboru do Projektu "Aktywność dla każdego..."


                                                                                                                                                MiG Zagórz

Nowy Projekt Stowarzyszenia „Nasza Przyszłość – Tarnawa”

Zakres i zasady naboru do Projektu

 

Zarząd Stowarzyszenia „Nasza Przyszłość – Tarnawa” informuje, że nabór do Projektu: „Aktywność dla każdego – pływanie, siatkówka czy aerobik - wybierz sam” rozpoczyna się z dniem ogłoszenia tj. 8 lutego trwać będzie do dnia 26 lutego włącznie. Obszarem naboru do Projektu jest teren Gminy Zagórz. Ogłoszenie list naboru do poszczególnych zadań projektowych nastąpi najpóźniej 29 lutego 2016r i podanie zostanie do wiadomości na stronach: www.parafia-tarnawa.pl i www.zagorz.pl oraz na tablicach ogłoszeń Przedszkola Niepublicznego w Tarnawie Dolnej oraz Filii Przedszkola w Zagórzu ul. Słowicza 7.

 W ramach Projektu „Aktywność dla każdego – pływanie, siatkówka czy aerobik - wybierz sam”, przewidziano 3 zadania jednostkowe:

 1) Pływanie - Basen "Aquarius" w Lesku, ul Bieszczadzka 7. Okres realizacji od 01.03.2016r. do 31.12.2016r. - 3-y turnusy 30 osobowe(2 grupy 15 osobowe), turnus liczy 10 - 1,5-ra godzinnych(2x45 min.) zajęć, częstotliwość 1 raz w tygodniu, wstępny termin soboty w godzinach 10-11.30. Razem 90 uczestników zajęć. Nie ogranicza się naboru wiekowo, preferowani będą rodzice z małymi dziećmi 2-6 lat oraz osoby starsze 40+, w następnej kolejności pozostałe osoby wg kolejności zgłoszeń. Kurs obejmować będzie naukę pływania oraz doskonalenie umiejętności już nabytych. Zajęcia realizowane będą wg autorskiego programu. Organizator zabezpiecza dowóz na Basen i z powrotem na trasie: Tarnawa Górna – Tarnawa Dolna – Zagórz - Lesko.

 2) Siatkówka - Sala gimnastyczna Gimnazjum w Tarnawie Dolnej, Tarnawa Dolna 28. Okres realizacji od 01.03.2016r. do 31.12.2016r. - jeden kurs dla 20 osób, kurs liczy 30 2-u godzinnych zajęć(120min.), częstotliwość 1 raz w tygodniu, termin piątki w godzinach 19.00-21.00. Razem 20 uczestników zajęć. Ogranicza się nabór wiekowo: młodzież ponadgimnazjalna i starsi - zarówno kobiety jak i mężczyźni, preferowane będą osoby starsze 40+, w następnej kolejności pozostałe osoby nie młodsze niż uczniowie gimnazjum. Kurs obejmować będzie naukę i doskonalenie gry w siatkówkę, gry kontrolne i sparingi oraz udział 2-ch drużyn utworzonych w ramach kursu w Turnieju siatkarskim w dniu 11 listopada 2016r. Zajęcia realizowane będą wg autorskiego programu. Dojazd na zajęcia we własnym zakresie.

3) Aerobik -Sala gimnastyczna Gimnazjum w Tarnawie Dolnej, Tarnawa Dolna 28. Okres realizacji od 01.03.2016r. do 31.12.2016r. – po jednym kursie dla 2-ch grup wiekowych Grupa I - 40+ dla 20 osób i Grupa II - 30+ dla 30 osób, kurs dla każdej grupy liczy 30 1-no godzinnych zajęć(po 60 min.), częstotliwość 1 raz w tygodniu, termin wtorki w godzinach: 18.00 do 19.00 Grupa I i 19.15 do 20.15 Grupa II. Razem 50 uczestników zajęć. Ogranicza się nabór wiekowo: w Grupie I grupie - 40+ w pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby 40 letnie i starsze a następnie w miarę wolnych miejsc osoby młodsze i w Grupie II -30+ w pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby 30 letnie i starsze a następnie w miarę wolnych miejsc osoby młodsze . Kurs obejmować będzie naukę podstawowych kroków aerobiku oraz zajęcia specjalistyczne i sprawnościowe. Zajęcia realizowane będą wg autorskiego Programu. Dojazd na zajęcia we własnym zakresie.

Wszystkie zajęcia są nieodpłatne. Zastrzega się jedynie ewentualne pokrycie różnicy cen biletów wstępu na basen (uczestnicy nauki pływania) oraz częściowe pokrycie kosztów organizacyjnych nie przewidzianych w projekcie.

Aby wziąć udział w naborze należy:

  1. Zapoznać się z regulaminami naboru do poszczególnych zajęć jednostkowych -załączniki do niniejszego ogłoszenia – Załącznik nr 1 - Pływanie, Załącznik nr 2 – Siatkówka i Załącznik nr 3 – Aerobik.
  2. Pobrać(ze strony) – Deklarację uczestnictwa w Projekcie i ją wypełnić: Załącznik nr 4 - Deklarację uczestnictwa dla osób dorosłych, Załącznik nr 5 - Deklarację uczestnictwa dla osób niepełnoletnich.
  3. Deklaracje będzie można pobrać także w siedzibach Przedszkola Niepublicznego w Tarnawie Dolnej oraz Filii Przedszkola w Zagórzu ul. Słowicza 7. Tutaj też będą dostępne do wglądu regulaminy naboru.
  4. Deklaracje uczestnictwa w Projekcie po wypełnieniu trzeba bezwzględnie i jak najszybciej dostarczyć do Organizatora Projektu osobiście do w/w placówek lub przesłać skan dokumentu na adres e-mail: januszkrajnik@op.pl .

 A) Za koordynację całego programu odpowiada P. Janusz Krajnik tel. 692 695 648.

 B) Za koordynację poszczególnych zadań: Pływanie i Siatkówka P. Adam Malec tel. 604 252 793 oraz Aerobik P. Elżbieta Stodolak tel. 695 364 466.

 Wykaz załączników do ogłoszenia:

 1)     Załącznik nr 1 - Regulamin naboru oraz zajęć nauki i doskonalenia pływania.

2)      Załącznik nr 2 - Regulamin naboru oraz zajęć nauki i doskonalenia gry w siatkówkę.

3)      Załącznik nr 3 - Regulamin naboru oraz zajęć nauki i zajęć z Aerobiku.

4)      Załącznik nr 4 - Deklarację uczestnictwa dla osób dorosłych.

5)      Załącznik nr 5 - Deklarację uczestnictwa dla osób niepełnoletnich.

    Projekt dofinansowano z dotacji budżetowej 2016 r. Ministerstwa Sportu i Turystyki w  zakresie Programu Sport dla Wszystkich realizowanego w ramach zadania „Sport dla wszystkich”, podzadania „Upowszechnianie sportu w społeczeństwie”, działania „Upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych”.

     Projekt dofinansowano z dotacji budżetowej 2016 r. w ramach Programu współpracy Gminy Zagórz z organizacjami pozarządowymi przeznaczonej na wsparcie działań promujących zdrowy styl życia.