Nowy Projekt zasady naboru i deklaracje uczestnictwa

Nowy Projekt zasady naboru i deklaracje uczestnictwa

     Zakres i zasady naboru do Projektu 

Zarząd Stowarzyszenia „Nasza Przyszłość – Tarnawa” informuje, że nabór do Projektu: Aktywność dla każdego - pływanie i aqua-aerobic, siatkówka, fitness-aerobic czy nordic walking - wybierz sam. rozpoczyna się z dniem ogłoszenia tj. 10 lutego trwać będzie do dnia 27 lutego włącznie. Obszarem naboru do Projektu jest teren Gminy Zagórz. Ogłoszenie list naboru do poszczególnych zadań projektowych nastąpi najpóźniej 28 lutego 2016r i podanie zostanie do wiadomości na stronach: www.parafia-tarnawa.pl i www.zagorz.pl oraz na tablicach ogłoszeń Przedszkola Niepublicznego w Tarnawie Dolnej oraz Filii Przedszkola w Zagórzu ul. Słowicza 7.

 W ramach Projektu Aktywność dla każdego - pływanie i aqua-aerobic, siatkówka, fitness-aerobic czy nordic walking - wybierz sam.”, przewidziano 4 zadania jednostkowe:

 1) Pływanie + aqua-aerobic - Basen "Aquarius" w Lesku, ul Bieszczadzka 7. Okres realizacji od 01.03.2017r. do 31.12.2017r. - 3-y turnusy 30 osobowe(2 grupy 15 osobowe), turnus liczy 10 - 1,5-ra godzinnych(2x45 min.) zajęć, częstotliwość 1 raz w tygodniu, wstępne terminy wtorki w godzinach 18-19.30 lub/i soboty w godzinach 9.30-11.30. Razem 90 uczestników zajęć. Nie ogranicza się naboru wiekowo, preferowani będą rodzice z małymi dziećmi 2-6 lat oraz osoby starsze 40+, w następnej kolejności pozostałe osoby wg kolejności zgłoszeń. Kurs obejmować będzie naukę pływania i doskonalenie umiejętności już nabytych dla dzieci i chętnych osób dorosłych oraz zajęcia z aqua-aerobicu(aerobik w wodzie) dla osób dorosłych. Zajęcia realizowane będą wg autorskich programów. Organizator zabezpiecza dowóz na Basen i z powrotem na trasie: Tarnawa Górna – Tarnawa Dolna – Zagórz - Lesko.

 2) Siatkówka - Sala gimnastyczna Gimnazjum w Tarnawie Dolnej, Tarnawa Dolna 28. Okres realizacji od 01.03.2017r. do 31.12.2017r. - jeden kurs dla 20 osób, kurs liczy 30 2-u godzinnych zajęć(120min.), częstotliwość 1 raz w tygodniu, termin piątki w godzinach 20.00-22.00. Razem 20 uczestników zajęć. Ogranicza się nabór wiekowo: młodzież ponadgimnazjalna i starsi - zarówno kobiety jak i mężczyźni, preferowane będą osoby starsze 40+, w następnej kolejności pozostałe osoby nie młodsze niż uczniowie gimnazjum. Kurs obejmować będzie naukę i doskonalenie gry w siatkówkę, gry kontrolne i sparingi oraz udział 2-ch drużyn utworzonych w ramach kursu w Turniejach siatkarskich z okazji 3-go Maja i 11 listopada w 2017r. Zajęcia realizowane będą wg autorskiego programu. Dojazd na zajęcia we własnym zakresie.

3) Fitness-Aerobik -Sala gimnastyczna Gimnazjum w Tarnawie Dolnej, Tarnawa Dolna 28. Okres realizacji od 01.03.2017r. do 31.12.2017r. – po jednym kursie dla jednej grupy wiekowych Grupa I - 30+ dla min. 30 osób, kurs dla każdej grupy liczy 40 1-no godzinnych zajęć(po 60 min.), częstotliwość 1 raz w tygodniu, termin wtorki w godzinach: 18.00 do 19.00. Maksymalnie przyjmiemy 60 uczestników zajęć. Ogranicza się nabór wiekowo: w pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby 30 letnie i starsze a następnie w miarę wolnych miejsc osoby młodsze. Kurs obejmować będzie naukę podstawowych kroków i ćwiczenia fitnessu w tym elementy Zumby i aerobiku oraz zajęcia specjalistyczne i sprawnościowe. Zajęcia realizowane będą wg autorskiego Programu. Dojazd na zajęcia we własnym zakresie.

4) Nordic walking – szatnia przy hali sportowej Gimnazjum w Tarnawie Dolnej, Tarnawa Dolna 28, 38-516 Tarnawa Dolna, otoczenie szkoły: boisko zewnętrzne i bieżnia oraz ścieżki spacerowe i drogi polne okolic miejscowości Tarnawa Dolna i Tarnawa Górna. Zajęcia dla 2-ch grup liczących po 15 osób każda podzielone ze względu na umiejętności na grupę I Początkujący, grupę II Zaawansowani. Razem 30 uczestników zajęć. Zajęcia pod okiem instruktora odbywać się będą po 1godz. tygodniowo razem: 30 zajęć dla każdej grupy. Dojazd na zajęcia we własnym zakresie.

       Wszystkie zajęcia są nieodpłatne. Zastrzega się jedynie ewentualne pokrycie różnicy cen biletów wstępu na basen (uczestnicy nauki pływania) oraz częściowe pokrycie kosztów organizacyjnych nie przewidzianych w Projekcie i obsługi Projektu.

Aby wziąć udział w naborze należy:

  1. Zapoznać się z regulaminami naboru do poszczególnych zajęć jednostkowych -załączniki do niniejszego ogłoszenia – Załącznik nr 1 – Pływanie + aqua-aerobic, Załącznik nr 2 – Siatkówka, Załącznik nr 3 – Fitness-Aerobik i Załącznik nr 4 - Nordic walking.
  2. Pobrać(z załączonych poniżej linków) – Deklarację uczestnictwa w Projekcie i ją wypełnić: Załącznik nr 5 - Deklarację uczestnictwa dla osób dorosłych, Załącznik nr 6 - Deklarację uczestnictwa dla osób niepełnoletnich.
  3. Deklaracje będzie można pobrać także w siedzibach Przedszkola Niepublicznego w Tarnawie Dolnej oraz Filii Przedszkola w Zagórzu ul. Słowicza 7. Tutaj też będą dostępne do wglądu regulaminy naboru.
  4. Deklaracje uczestnictwa w Projekcie po wypełnieniu i podpisaniu trzeba bezwzględnie i jak najszybciej dostarczyć do Organizatora Projektu – wersje papierowe do w/w placówek lub przesłać skan dokumentu na adres e-mail: januszkrajnik@op.pl .

Ogólne zasady naboru do Projektu:

  1. O przyjęciu na listy uczestników decydować będzie w I rzędzie spełnienie kryteriów określonych w regulaminie, a w II kolejności termin nadesłania lub dostarczenia deklaracji do organizatora.
  2. Każdy uczestnik może wypełnić deklaracje na maksymalnie 3 aktywności wskazując jednocześnie kolejność naboru – tj. z Nr 1(zaznaczyć w prawym górnym rogu deklaracji) – tą aktywność na której mu najbardziej zależy itd.

a)   Tym samym osoba ta przy naborze brana będzie pod uwagę w I-szej aktywności, jeżeli nie wejdzie na listę to rozpatrywana będzie w II-ej aktywności, a następnie w III-ej.

b)   Może jednak zakwalifikować się do I-ej aktywności i w miarę wolnych miejsc do II-ej aktywności, a nawet do 3-ciej przy braku chętnych osób  w tejże aktywności.

c)   Taki sposób naboru daje szansę jak największej liczbie uczestników i nie blokuje miejsc w poszczególnych aktywnościach.

  1. Kwalifikacji uczestników dokona powołana przez Zarząd Stowarzyszenia Komisja Kwalifikacyjna w terminie do 28.02.2017r.
  2. Ogłoszenie wyników naboru nastąpi w tym samym dniu po zakończeniu pracy Komisji.

Serdecznie zachęcamy i zapraszamy do udziału w Projekcie wszystkich mieszkańców Gminy Zagórz.

 A) Za koordynację całego programu odpowiada P. Janusz Krajnik tel. 692 695 648.

 B) Za koordynację poszczególnych zadań: Pływznie, Siatkówka i Nordic walking  P. Adam Malec tel. 604 252 793 oraz Aqua-aerobic i Fitness-Aerobik P. Elżbieta Stodolak tel. 695 364 466.

 Wykaz załączników do ogłoszenia:

1) Załącznik nr 1 - Regulamin naboru oraz zajęć nauki i doskonalenia pływania.

2) Załącznik nr 2 - Regulamin naboru oraz zajęć nauki i doskonalenia gry w siatkówkę.

3)  Załącznik nr 3 - Regulamin naboru oraz zajęć nauki i zajęć z Aerobiku.

4)  Załącznik nr 4 - Regulamin naboru oraz zajęć nauki i zajęć z Nordic walking.

5)  Załącznik nr 5 - Deklarację uczestnictwa dla osób dorosłych.

6)  Załącznik nr 6 - Deklarację uczestnictwa dla osób niepełnoletnich.

 

    Projekt dofinansowano z dotacji budżetowej 2017 r. Ministerstwa Sportu i Turystyki w  zakresie Programu Sport dla Wszystkich realizowanego w ramach zadania „Sport dla wszystkich”, podzadania „Upowszechnianie sportu w społeczeństwie”, działania „Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych”.

     Projekt dofinansowano z dotacji budżetowej 2017 r. w ramach Programu współpracy Gminy Zagórz z organizacjami pozarządowymi przeznaczonej na wsparcie działań promujących zdrowy styl życia.