Ks. Marek Zarzyczny

Ks. Marek Zarzyczny ur.1971r.. Święcenia kapłańskie przyjął w 1998r. w Przemyślu. Pracował jako wikariusz w Radymnie, Lesku, Przemyślu, parafii św. Piotra i Jana w Krośnie. Obecnie jest Dyrektorem Hospicjum w Krośnie.

Po długo oczekiwanym okresie, bo po 43 latach do Seminarium wstąpił kolejny parafianin Ks. Marek Zarzyczny. Urodził się 12 sierpnia 1971r w Lesku. Syn Tadeusza i Janiny z domu Lorenc. Nad jego drogą duchową czuwał ks. Józef Jakieła, który go chrzcił i przygotował do przyjęcia I Komunii św.   Wychowywał się z czwórką rodzeństwa. Szkołę podstawową rozpoczął w 1978r w Tarnawie Dolnej. Uczęszczał do niej 8 lat (1986r). Ze wspomnień wychowawców czytamy „ był spokojnym i grzecznym chłopcem. Często widywałam go w kościele, nie byłam zaskoczona jego wyborem” (p. Halina Marcinik) ,„był miły, spokojny, pracowity, zawsze uśmiechnięty. Nie miał wrogów i był lubiany przez rówieśników. Wybór drogi życiowej  pasuje do jego osobowości„(p. Stefania Komarska).

Ks. Marek Zarzyczny jako młody chłopiec  pełnił posługę ministranta, uczestniczył w różnych pracach na rzecz kościoła, brał udział w okolicznościowych spotkaniach z kolegami, obstawiał uroczystości kościelne i angażował się w uroczystościach szkolnych. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej rozpoczął kształcenie w 3 letniej Zawodowej Szkole  Drzewnej w Lesku a następnie kontynuował naukę w 3-letnim Technikum. w 1992 roku zdał maturę i wstąpił do WSD w Przemyślu. Jako kleryk wraz ówczesnym wikariuszem ks.Piotrem Babijczukiem, zapoczątkował piesze pielgrzymki do Kalwarii Pacławskiej (1994r). W Seminarium został wybrany duktorem kleryków swojego rocznika.  

Dnia 27.04.1997r przyjął święcenia diakonatu z rąk Ks. bp. Ignacego Tokarczuka. Uroczystości miały miejsce w Besku. Uczestniczyli w nich, prócz najbliższej rodziny liczni parafianie. W tym czasie napisał pracę magisterską na temat „ Historia parafii Tarnawa Górna od początków istnienia do roku 1936”. Odbył praktykę diakonackiej w parafii p.w. NMP Królowej Polski w Wacławicach. 

31 maja 1998 roku w Archikatedrze Przemyskiej z rąk Ks. abp. Józefa Michalika przyjął święcenia kapłańskie a  tydzień później, 7.06 miały  miejsce uroczystości prymicyjne w rodzinnej miejscowości. Z domu rodzinnego udekorowaną  drogą w uroczystej procesji prowadzono prymicjanta do kościoła parafialnego. Ciekawą dekoracją procesji był konny szyk z jeźdźcami. Po tak wielu latach parafianie licznie uczestniczyli w tej uroczystości. W obecności rodziny, kapłanów, kolegów, znajomych i parafian ks. Marek odprawił swą pierwsza Mszę św.

Po uroczystościach w Kościele zaproszeni goście udali się do Sali Domu Ludowego w Tarnawie Górnej gdzie przygotowano przyjęcie prymicyjne. W tym samym roku 11.08 ks. Marek z pomocą ówczesnego kleryka Jacka poprowadził 5 już, pieszą pielgrzymkę do Kalwarii. 
Pierwszą placówką na którą został skierowany ks. Marek była parafia Nienadowa Górna, zastępował tam w czasie wakacji ks. Proboszcza. 

Od 1 września 1998 do sierpnia 2000r. pracował jako wikariusz diecezji przemyskiej, najpierw w parafii Radymno u boku rezydenta ks. Prałata L. Dyszyńskiego, który był wcześniej administratorem jego rodzinnej Parafii Tarnawa Górna. W Parafii Radymno zajmował sie formacją ministrantów, prowadził Oazą Domowego Kościoła i uczył katechezy w Liceum Ogólnokształcącym. 

Kolejną placówką duszpasterską  od 2000 – 2005r  była Parafia  w Lesku. W tym czasie uczył w  Gimnazjum Publicznym oraz Liceum Ogólnokształcącym. Prowadził kręgi Domowego Kościoła. Pełnił posługę Moderatora Rejonowego Domowego Kościoła. Współorganizował rekolekcje dla młodzieży i małżeństw.

W latach 2005 – 2007. został mianowany wikariuszem w parafii Przemyśl – Kazanów, w której pracował do 25 lutego 2007 r. Praca w tej parafii była kolejnym doświadczeniem w jego posłudze kapłańskiej, bo oprócz pracy duszpasterskiej i katechizacji  był świadkiem budowy nowej, pięknej świątyni parafialnej.

Później był  wikariuszem parafii św. Piotra i Jana z Dukli w Krośnie. Obok obowiązków wikariuszowskich był koordynatorem budowy hospicjum "Caritas" im. bł. Matki Teresy z Kalkuty. To nowe wezwanie, które wymagało wysiłku i poświęcenia wielu osób. Cel  jakim jest hospicjum  jest szczytny, bo  służył będzie najbardziej potrzebującym chorym i cierpiącym w ostatnim etapie ich życie. Wraz z wolontariuszami ks. Marek zdobywał środki na modernizację budynku włączając się w organizację koncertów, aukcji, kwest. Na swej drodze spotykał się z życzliwością przedsiębiorców i darczyńców z Krosna i okolic, którzy nie szczędzili ofiar. 

Ks. Marek to człowiek zawsze wesoły, pełen humoru, a jednocześnie wsłuchany i odczytujący głos Pana Boga. Jest kontaktowy, otwarty i zawsze służy pomocą. Jak tylko ma możliwość odwiedza rodzinną parafię. Dla każdego ma uśmiech i dobre słowo. W swym krótkim kapłaństwie zasłynął jako wspaniały kaznodzieja. Dał poznać się jako dobry organizator i osoba odpowiedzialnie wywiązująca się ze swych obowiązków. 

Obecnie jest Dyrektorem Hospicjum w Krośnie.