Domowy Kościół

Domowy Kościół jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie, będącego jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce. Łączy on w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw Equipes Notre-Dame. Domowy Kościół jako propozycja formacyjna dla małżeństw w ramach Ruchu Światło-Życie powstał z inicjatywy Sługi Bożego Ks. Franciszka Blachnickiego.Domowy Kościół zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do bycia bliżej Boga w jedności ze współmałżonkiem. Chce on pomóc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.

Domowy Kościół dąży do odnowy małżeństwa i rodziny poprzez wdrażanie do:

 • życia Słowem Bożym, aby stawało się ono słowem życia,
 • życia modlitwą, jako osobistego spotkania z Chrystusem, swoim Zbawicielem,
 • stałego życia sakramentalnego, zwłaszcza eucharystycznego,
 • dawania świadectwa o swoim spotkaniu z Chrystusem wobec innych ludzi,
 • postawy służby we wspólnocie Kościoła, według otrzymanych darów.

Elementy formacyjne inaczej zobowiązania (dary, szansę) małżonków:

 • codzienna modlitwa osobista (Namiot Spotkania),
 • regularne spotkanie ze słowem Bożym,
 • codzienna modlitwa małżeńska,
 • codzienna modlitwa rodzinna,
 • comiesięczny dialog małżeński,
 • reguła życia (systematyczna praca nad sobą),
 • uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych kręgu,
 • uczestnictwo, przynajmniej raz w roku, w rekolekcjach formacyjnych.

 Główną Patronką DK, jak całego Ruchu Światło-Życie, jest Niepokalana Matka Kościoła. Duchową kolebką i stolicą DK, jak całego Ruchu Światło-Życie, jest Krościenko nad Dunajcem.

Świętem patronalnym jest Niedziela Świętej Rodziny
W skład kręgów tworzących Domowy Kościół wchodzi od 4 do 6 małżeństw i kapłan jako doradca duchowy. Jedno z małżeństw zgodnie z zasadami Domowego Kościoła pełni posługę pary animatorskiej. Spotkania kręgu odbywają się raz w miesiącu w mieszkaniach poszczególnych małżeństw należących do danego kręgu. Spotkania służą wzajemnemu ubogacaniu się w Chrystusie oraz wymianie doświadczeń w pracy nad sobą i w realizowaniu zobowiązań. Jest to też okazja do podzielenia się codziennymi troskami i sukcesami małżeństw, zasięgnięcia porady lub znalezienia sposobu na rozwiązanie problemów. Spotkania mają też za zadanie pogłębienie przyjaźni pomiędzy członkami kręgu, w ten sposób może się zawiązać wspólnota ludzi dążących wspólnie do Chrystusa.

Obecnie w  parafii p.w. św. Wojciecha istnieje 2 kręgi rodzin. Pierwszy krąg powstał 7 maja 1995 r. z inicjatywy ówczesnego wikariusza ks. Piotra Babijczuka i małżeństwa Marii i Stanisława Zarzycznych. Drugi krąg powstał po rekolekcjach ewangelizacyjnych w październiku 1998r. Opiekę duchową nad kręgami po akceptacji Ks. Proboszcza sprawowali kolejni wikariusze: ks. Dariusz Styrna, ks. Paweł Antoszewski, ks. Krzysztof Pomykała, ks. Krzysztof Żołynia, ks. Marcin Padowski. Obecnie opiekunem kręgów jest ks. Józef Watras. Łącznie w kręgach jest 10 małżeństw i 2 połówki małżeństw. Są to:

 KRĄG -  p.w św. Wojciecha
1. Krajnikowie Halina i Janusz
2. Malcowie Anna i Adam
3. Marcinikowie Teresa i Marek - para animatorska
4. Guzikowie Joanna i Jan 
5. Zarzyczni Maria i Stanisław 
6. Rudy Marta
 

KRĄG  p.w. św. Jana z Dukli
1. Tympalscy Małgorzata i Jan - para animatorska
2. Ścieranka Danuta i Kazimierz
3. Stachowie Stanisława i Antoni
4. Zarzyczni Anna i Julian
5. Proćkowie Grażyna i Zygmunt
6. Bogdan Urszula

Członkowie kręgów Domowego Kościoła angażują się czynnie w życie parafii. Corocznie angażują się w przygotowanie Drogi Krzyżowej, czuwań modlitewnych, uroczystości parafialnych, obstawy Mszy św. , Triduum Paschalnego. Pamiętają o modlitwach w intencjach parafii zamawiając intencje Mszy św. na każdą pierwszą sobotę miesiąca. Współpracują z innymi grupami i wspólnotami działającymi w parafii. Organizowali kilkakrotnie trzydniowe rekolekcje ewangelizacyjne dla parafian, rekolekcje formacyjne dla członków Domowego Kościoła. Wychodzą z inicjatywa imprez bezalkoholowych min. opłatek, Sylwester, jajko. Starają się być odpowiedzialni za swoją parafię i świątynię. Pomagają w organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z parafii pozyskując środki na wyjazdy wakacyjne, pielgrzymki, rekolekcje itp.

W myśl Zasad Domowego Kościoła dbają o charyzmat Ruchu – Światło – Życie. Uczestniczą w comiesięcznych spotkaniach, rekolekcjach formacyjnych, pielgrzymkach do Centrum RŚŻ - Krościenka, do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, do Częstochowy. Spotykają się na Dniach Wspólnoty RŚŻ.  Włączają się dobrowolnie w Krucjatę Wyzwolenia Człowieka propagując tym samym Nową Kulturę  życia we współczesnym świecie. Chronią życie nienarodzonych włączając się w Duchową Adopcję. Są otarci na potrzeby drugiego człowieka a przede wszystkim pielęgnują i umacniają swoją wiarę, pielęgnują i pogłębiają miłość małżeńska i rodzinną.

Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem bliższych informacji o Domowym Kościele prosimy o kontakt osobisty z ks. Wikariuszem lub z każdym małżeństwem należącym do Domowego Kościoła

Znak obecnego roku pracy formacyjnej Ruchu – Światło - Życie: