Domowy Kościół

Domowy Kościół jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie, będącego jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce. Łączy on w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw Equipes Notre-Dame. Domowy Kościół jako propozycja formacyjna dla małżeństw w ramach Ruchu Światło-Życie powstał z inicjatywy Sługi Bożego Ks. Franciszka Blachnickiego.Domowy Kościół zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do bycia bliżej Boga w jedności ze współmałżonkiem. Chce on pomóc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.

Domowy Kościół dąży do odnowy małżeństwa i rodziny poprzez wdrażanie do:

 • życia Słowem Bożym, aby stawało się ono słowem życia,
 • życia modlitwą, jako osobistego spotkania z Chrystusem, swoim Zbawicielem,
 • stałego życia sakramentalnego, zwłaszcza eucharystycznego,
 • dawania świadectwa o swoim spotkaniu z Chrystusem wobec innych ludzi,
 • postawy służby we wspólnocie Kościoła, według otrzymanych darów.

Elementy formacyjne inaczej zobowiązania (dary, szansę) małżonków:

 • codzienna modlitwa osobista (Namiot Spotkania),
 • regularne spotkanie ze słowem Bożym,
 • codzienna modlitwa małżeńska,
 • codzienna modlitwa rodzinna,
 • comiesięczny dialog małżeński,
 • reguła życia (systematyczna praca nad sobą),
 • uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych kręgu,
 • uczestnictwo, przynajmniej raz w roku, w rekolekcjach formacyjnych.

 Główną Patronką DK, jak całego Ruchu Światło-Życie, jest Niepokalana Matka Kościoła. Duchową kolebką i stolicą DK, jak całego Ruchu Światło-Życie, jest Krościenko nad Dunajcem.

Świętem patronalnym jest Niedziela Świętej Rodziny
W skład kręgów tworzących Domowy Kościół wchodzi od 4 do 6 małżeństw i kapłan jako doradca duchowy. Jedno z małżeństw zgodnie z zasadami Domowego Kościoła pełni posługę pary animatorskiej. Spotkania kręgu odbywają się raz w miesiącu w mieszkaniach poszczególnych małżeństw należących do danego kręgu. Spotkania służą wzajemnemu ubogacaniu się w Chrystusie oraz wymianie doświadczeń w pracy nad sobą i w realizowaniu zobowiązań. Jest to też okazja do podzielenia się codziennymi troskami i sukcesami małżeństw, zasięgnięcia porady lub znalezienia sposobu na rozwiązanie problemów. Spotkania mają też za zadanie pogłębienie przyjaźni pomiędzy członkami kręgu, w ten sposób może się zawiązać wspólnota ludzi dążących wspólnie do Chrystusa.

Obecnie w  parafii p.w. św. Wojciecha istnieje 1 kręg rodzin. Pierwszy krąg powstał 7 maja 1995 r. z inicjatywy ówczesnego wikariusza ks. Piotra Babijczuka i małżeństwa Marii i Stanisława Zarzycznych. Drugi krąg powstał po rekolekcjach ewangelizacyjnych w październiku 1998r. Opiekę duchową nad kręgami po akceptacji Ks. Proboszcza sprawowali kolejni wikariusze: ks. Dariusz Styrna, ks. Paweł Antoszewski, ks. Krzysztof Pomykała, ks. Krzysztof Żołynia, ks. Marcin Padowski, ks. Józef Watras, ks. Grzegorz Lęcznar. Od września 2020 opiekunem kręgu  jest Ks. Proboszcz Krzysztof Sobecki.  

 KRĄG -  p.w św. Wojciecha
1. Krajnikowie Halina i Janusz - para animatorska  2020/2021
2. Malcowie Anna i Adam
3. Marcinikowie Teresa i Marek
4. Guzikowie Joanna i Jan
5. Zarzyczni Maria i Stanisław 
6. Rudy Marta      

KRĄG  p.w. św. Jana z Dukli - od czerwca 2020 roku zawiesił swoja działaność
1. Tympalscy Małgorzata i Jan
2. Ścieranka Danuta i Kazimierz
3. Stachowie Stanisława i Antoni
4. Zarzyczni Anna i Julian
5. Proćkowie Grażyna i Zygmunt
6. Bogdan Urszula

Członkowie kręgów Domowego Kościoła angażują się czynnie w życie parafii. Corocznie angażują się w przygotowanie Drogi Krzyżowej, czuwań modlitewnych, uroczystości parafialnych, obstawy Mszy św. , Triduum Paschalnego. Pamiętają o modlitwach w intencjach parafii zamawiając intencje Mszy św. na każdą pierwszą sobotę miesiąca. Współpracują z innymi grupami i wspólnotami działającymi w parafii. Organizowali kilkakrotnie trzydniowe rekolekcje ewangelizacyjne dla parafian, rekolekcje formacyjne dla członków Domowego Kościoła. Wychodzą z inicjatywa imprez bezalkoholowych min. opłatek, Sylwester, jajko. Starają się być odpowiedzialni za swoją parafię i świątynię. Pomagają w organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z parafii pozyskując środki na wyjazdy wakacyjne, pielgrzymki, rekolekcje itp.

W myśl Zasad Domowego Kościoła dbają o charyzmat Ruchu – Światło – Życie. Uczestniczą w comiesięcznych spotkaniach, rekolekcjach formacyjnych, pielgrzymkach do Centrum RŚŻ - Krościenka, do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, do Częstochowy. Spotykają się na Dniach Wspólnoty RŚŻ.  Włączają się dobrowolnie w Krucjatę Wyzwolenia Człowieka propagując tym samym Nową Kulturę  życia we współczesnym świecie. Chronią życie nienarodzonych włączając się w Duchową Adopcję. Są otarci na potrzeby drugiego człowieka a przede wszystkim pielęgnują i umacniają swoją wiarę, pielęgnują i pogłębiają miłość małżeńska i rodzinną.

Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem bliższych informacji o Domowym Kościele prosimy o kontakt osobisty z ks. Proboszczem lub z każdym małżeństwem należącym do Domowego Kościoła

Znak obecnego roku pracy formacyjnej Ruchu – Światło - Życie: