Rada Parafialna

Parafialna Rada Duszpasterska jest instytucją doradczą księdza Proboszcza i reprezentacją wspólnoty parafialnej. Przedmiotem troski Parafialnej Rady Duszpasterskiej są takie zagadnienia, jak: problemy ewangelizacyjne, administracja parafii, jej sytuacja ekonomiczna, organizacja duszpasterstwa w parafii, problemy wychowania dzieci i młodzieży, jej edukacji, problemy pomocy społecznej osobom biednym i chorym, życie rodzinne w parafii, ewentualne plany na przyszłość, pomoc misjom katolickim oraz zagadnienia związane z ważniejszymi wydarzeniami w parafii, takimi jak: rekolekcje, misje święte, wizytacja biskupia, uroczystość odpustowa.  Wszystkie działania stara się podejmować w duchu odpowiedzialności razem z duszpasterzem. Członkami Rady mogą być jedynie praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania i są znani z przestrzegania zasad moralnych.

W skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej przy parafii św. Wojciecha od roku 1993 wchodzili: ks. Proboszcz Jan Krupiński, Jan Bochnak, Michał Bochnak, Józef Duplak, Bolesław Kardasz, Mieczysław Kawałek, Adam Malec, Józef Malec, Tadeusz Marszałek, Edward Mąka, Wiktor Pałacki, Jerzy Stach, Kazimierz Stach, Zygmunt Walko, Marian Wołk,  Leon Zarzyczny, Tadeusz Zarzyczny, Władysław Zarzyczny.

Od 2007roku Radę Parafialną stanowią: ks. Proboszcz Jan Krupiński, Józef Duplak, Janusz Krajnik, Adam Malec, Edward Mąka, Zygmunt Walko, Tadeusz Zarzyczny, Adam Zarzyczny, Melchior Ryniak, Robert Kabala, Józef Sadlik, Sylwester Stach, Marek Marcinik, Zygmunt Kardasz.

Zebrania Rady zwołuje ks. Proboszcz w zależności od aktualnych potrzeb duszpasterskich. Posiedzenia Rady nie mają z reguły charakteru publicznego czy otwartego, ale mogą w nich brać udział zaproszeni goście, którym jednak nie przysługuje prawo głosowania. Członkowie Rady Parafialnej w grudniu 2007 po raz pierwszy bali udział w roznoszeniu opłatków i składaniu życzeń z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

Istnienie Rady, jej owocna i zaangażowana działalność, jest ogromnym wsparciem dla proboszcza. Nie ujmuje ona nic z Jego odpowiedzialności za parafię, lecz sprawia, że w trudzie i ciężarze tej odpowiedzialności, proboszcz znajduje ludzi, którzy go wspierają w organizacji życia duszpasterskiego.