Śp. Ks. Jan Dobrowolski

(1909 – 1974)

Ks. Jan Dobrowolski był kolejnym kapłanem pracującym w Parafii Tarnawa Górna. Był to okres od 21 sierpnia 1940 roku do marca 1942 roku. Pełnił On funkcję substytuta, to znaczy, że kierował parafią, lecz nie miał aktu mianowania na proboszcza z tego powodu, że ks. Kazimierz Antosz ukrywał się przed Niemcami, nie było Go w Tarnawie, ale nie był odwołany z funkcji Proboszcza.

Ksiądz Jan Dobrowolski urodził się 28 października 1909 roku w Siedleczce koło Kańczugi. Nauki gimnazjalne pobierał w latach 1921-1929 w Przemyślu na Zasaniu. Po ukończeniu gimnazjum wstąpił do Seminarium Duchownego również w Przemyślu. Pierwszą parafią ks. Jana Dobrowolskiego była Dylągowa koło Dynowa gdzie pełnił funkcję wikarego od 20 sierpnia 1934 r. do 23 stycznia 1936 r. Dalsza Jego droga kapłańska przed przyjściem do Tarnawy wiodła:

  • od 24 stycznia 1936 r. do 26 grudnia 1938 r. – wikariusz w Parafii Krosno
  • od 27 grudnia 1938 r. do 18 kwietnia 1939 r. – wikariusz w Żurawicy
  • od 19 kwietnia 1939 r. do 20 kwietnia 1940 r. – wikariusz ekspozyt w Siedliskach k. Medyki
  • od maja 1940 r. do 20 sierpnia 1940 r. – urlop po wysiedleniu z pasa granicznego.

Następnie po odejściu z Tarnawy Górnej Ks. Jan Dobrowolski pracował:

  • od marca 1942 roku do 22 sierpnia 1943 r. ponownie wikary w Parafii Dylągowa
  • od 23 sierpnia 1943 r. do 6 maja 1974 r. proboszcz Parafii Ostrów k. Radymna.

Ks. Jan Dobrowolski zmarł w szpitalu w Jarosławiu 6 maja 1974 roku mając 65 lat. Pogrzeb odbył się 9 maja 1974 roku w Kańczudze, gdzie spoczął na miejscowym cmentarzu w rodzinnym grobowcu.

 

                                                                                         Materiał zaczerpnięto z książki „Stulecie parafii…”