Ks. Jacek Zarzyczny

Ks. Jacek Zarzyczny ur. 1975 r. Święcenia kapłańskie przyjął w 2001r. w Przemyślu. Pracował jako wikariusz w parafii Wiązownica, Kraczkowa i Giedlarowa. Obecnie jest wikariuszem Parafii Archikaterdralnej pw. Św. Jana Chrzciciela i Wniebowzięcia NMP w Przemyślu.

W ślady ks. Marka Zarzycznego poszedł Jacek Zarzyczny.  Ks. Jacek Zarzyczny. Urodził się 28.05.1975 r. w Tarnawie Górnej, syn Władysława  i Anny z domu Mikołajczak. Podobnie jak ksiądz Marek, Jacek wzrastał u boku ks. Jakieły, który udzielał mu Chrztu i przygotowywał do I Komunii św. Ks. Jacek jako najmłodszy z czwórki rodzeństwa długo nie zradzał swej dalszej drogi życiowej.

Rozpoczął edukację mając 6 lat w miejscowym Przedszkolu w roku 1981. Następnie 8 lat spędził w szkole podstawowej. Od 5 lat pełnił służbę jako ministrant w swojej parafii. W klasie VI przejął funkcje kościelnego. W czasie nauki szkolnej interesował się sportem. Uczestniczył w różnego rodzaju zawodach sportowych, grał w piłkę razem ze swą dość dobrą drużyną. Dużo czasu spędzał z kolegami, był lubiany i zawsze obok miał ich bardzo wielu. Obok przyjemności miał również obowiązki. Na miarę swych możliwości uczył się i pomagał rodzicom w pracach. W latach 1990- 1995 uczęszczał do 5-letniego  Technikum Drzewnego w Lesku. Nie zapominał nadal o Bogu i kościele. Bardzo często uczestniczył w codziennych Mszach św. Brał udział w pielgrzymkach, rekolekcjach (Kalwaria, Zboiska).

Nic nie mówiąc nikomu, w ciszy własnego serca podejmował wybór dalszej drogi życiowej. Po maturze w roku 1995 wstąpił do WSD w Przemyślu, gdzie rozpoczął studia teologiczne. 7.12.1997r przyjął szaty duchowne a 21.05.2000r w Archikatedrze Przemyskiej z rąk abp. Józefa Michalika święcenia diakonatu. W czasie seminarium dał się poznać również  jako współorganizator parafialnych pieszych pielgrzymek do Kalwarii Pacławskiej. Uczestniczył w pieszej pielgrzymce na Jasną Górę i w Diecezjalnej Pielgrzymce dziękczynnej do Włoch w lipcu 1999 roku. Swą diakonacką praktykę odbył w Gorzycach Przeworskich. Bronił pracę magisterską z teologii fundamentalnej pisząc na temat: „ Problematyka religii w podręcznikach dla szkoły średniej w latach PRL-u”.

Dnia 3.06.2001 r w Archikatedrze w Przemyślu z rąk Arcybiskupa Józefa Michalika przyjął święcenia  kapłańskie. Natomiast 10.06 tego roku odprawił Mszę św. Prymicyjną w obecności całej parafii.  Uroczystości prymicyjne dla licznie zgromadzonych gości miały miejsce w budynku szkoły w Tarnawie Dolnej.

Pierwszą parafią do której ksiądz Jacek został skierowany była Wiązownica k/ Jarosławia. Tam pracował 4 lata (2001-2005) jako wikariusz i katecheta w miejscowej szkole. Zajmował się dziećmi i młodzieżą  włączając je w Ruch Światło – Zycie. Był dekanalnym duszpasterzem służby liturgicznej ołtarza. Dał się poznać jako organizator wycieczek, pielgrzymek, konkursów, festiwali piosenek i sztuk teatralnych. Współpracował z księdzem proboszczem i parafianami. Starał się umiejętnie łączyć obowiązki wikariusza z potrzebami  miejscowej wspólnoty.

W 2005 roku przeniesiony został do parafii św. Mikołaja Biskupa w Kraczkowej, gdzie pracował trzy lata. Tam także od początku dobrze zaklimatyzował się i we współpracy z księdzem proboszczem dba o rozwój duchowy parafii. W Kraczkowej kontynuował prace z grupami oazowymi, ministrantami. Opiekował się scholą, lektorami. Był duchowym opiekunem kręgów rodzin. Za jego przyczyną powstał czwarty krąg rodzin w parafii. We wrześniu 2005r został Moderatorem Rejonowym Domowego Kościoła. Chętnie podejmował każde wezwanie. Cieszyło go to gdy sprawiał radość swoim podopiecznym organizując im wycieczki, spotkania, konkursy, przedstawienia, występy znanych zespołów i artystów. Od września 2007r pełnił  posługę dekanalnego duszpasterza liturgicznej służby ołtarza. W latach 2008 - 2013 był wikariuszem Parafii pw. Św. Michała Archanioła w Giedlarowej. Opiekował się Domowym Kościołem, dziećmi i młodzieżą. Organizował dla nich  liczne pielgrzymki i wycieczki. Wielkim przedsięwzieciem Księdza były tygodniowe wyjazdy młodzieży nad Morzez Bałtyckie. Ważnym wydarzeniem z okresu pobytu Księdza Jacka w Giedlarowej były zainicjowane przez niego Rekolekcje Ewangelizacyjne, w których uczestniczyło ok.1200 osób. Widocznym nie tylko w parafii osiągnięciem była liczna, bo ponad stuosobowa liczba ministrantów, dla której zabiegał i dbał o właściwą formacje.

Ks. Jacek sprawdza się jako dobry organizator. Jest kontaktowy i otwarty na każde nowe wezwanie. W swej pracy nie lubi stać w miejscu, stara się aby coś udoskonalać i czynić lepszym. Pamięta przy tym o zasadach właściwej współpracy i szacunku dla każdego człowieka.  Chętnie przyjeżdża do swej rodzinnej parafii by móc spotkać się z najbliższymi, porozmawiać z księdzem proboszczem i w miarę możliwości służyć w Kościele parafialnym.

Od roku 2013 był wikariuszem w Parafii Archikatedralnej w Przemyślu, gdzie pełnił opiekę nad ministrantami i był opiekunem jednego z Kręgów Domowego Kościoła. Podczas pracy w katedrze został też mianowany przez Arcybiskupa Józefa Michalika Diecezjalnym Duszpasterzem SŁużby Liturgicznej Ołtarza. Organizował dla ministrantówTurnieje Piłkarskie. Dbał równiez o formacje ministrantów organizując Szkołę Lektora, Szkołę Ceremoniarza.

Po 5 - cio letniej posłudze w Przemyślu, w 2018 roku mianowany został Dyrektorem Ośrodka Rekolekcyjnego DK w Heluszu. Swą prace rozpoczął od przygotowania odpowiednich warunków lokalowych w ośrodku. Poprzez gruntowny remon wnętrza Ośrodka zapoczatkował doś prężnie różnego rodzaju rekolekcje. W Ośrodku formowali sie ministranci, młodziez przed Bierzmowaniem oraz małżonkowie.

Po dwóch latach duszpasterstwa w Heluszu otrzymał aplikatę na Proboszcza Sanktuarium MB Królowej Nieba i Ziemi w Jaśliskach.