Br. Grzegorz Ścieranka

Grzegorz Ścieranka – Brat Jan z Dukli – ur. 1975 r. Zakon szpitalny św. Jana Bożego – Bonifratrzy. Śluby wieczyste  złożył w 2005 r. w Warszawie. Obecnie jest przeorem w Konwencie św. Ryszarda Pampuri w Warszawie.