Schola

W ramach Oazy Dzieci Bożych i Oazy Młodzieżowej z inicjatywy Ks. Krzysztofa Żołyniaka w parafii p.w. św. Wojciecha od 2005roku istnieje tzw. schola. Stanowi ją dość liczna, pełna radości i zapału grupa dziewcząt pragnąca śpiewać Panu Bogu i ludziom. Zajęcia śpiewu prowadzą animatorki muzyczne Kasia Kardasz i Ania Kozakiewcz. Uczą one nowych piosenek, ustalają repertuar na kolejne Eucharystie i uroczystości. Trzon scholi stanowią dziewczyny, które uczestniczą w rekolekcjach Diecezjalnej Diakonii Muzycznej. Nad właściwą formacją tej grupy czuwa Ks. Wikariusz.   

Od 2009 roku scholę prowadzą Paweł Krajnik i Adriana Wróbel. Schola przygotowuje pieśni na Uroczystości parafialne, na Msze św. pierwszosobotnie, bierze udział w konkursach piosenki religijnej. Tradycją scholi coroczne jest piękne przygotowanie pieśni na Triduum Paschalne. W ramach scholi powstał zespół wokalno - instrumentalny "Portal" wspierany programem opracowaym przez Stowarzyszenie "Nasza Przyszłość - Tarnawa". 

W naszej parafii od września 2013 roku rozpoczęła działalność schola dziecięca, w skład której wchodzą dzieci z klas I – IV szkoły podstawowej. Jest to grupa ok. 20 osób chcących śpiewać na chwałę Panu. Śpiew prowadzą Klaudia i Natalia Zarzyczne, pomaga im Paweł Krajnik. Opiekę duchową sprawują Kapłani naszej Parafii. Dzieci pod okiem Haliny Krajnik – nauczyciela i wychowawcy klas młodszych spotykają się co piątek w świetlicy w Tarnawie Górnej. Podczas spotkania poznają nowe pieśni, poprzez zabawę integrują się i rozwijają swoje talenty muzyczne. Swoim śpiewem modlą się podczas piątkowej Eucharystii. Włączają się również w oprawę muzyczną Mszy św. w I soboty miesiąca. Śpiew dzieci sprawia, że Eucharystia przeżywana jest w sposób wyjątkowy nie tylko dla nich samych, bo jak wiemy „Kto śpiewa ten się modli podwójnie”.

 Oto archiwum z występów parafialnej scholi (2005)