"Misyjne kolędowanie"

"Misyjne kolędowanie"

5 stycznia, w niedzielne popołudnie w budynku Gimnazjum w Tarnawie Dolnej zgromadzeni licznie parafianie i goście mogli obejrzeć występy dzieci i młodzieży naszej Parafii, którzy włączyli się w akcję „Misyjne kolędowanie”.  Akcja ta rozpoczęła się w Polsce w 1993 roku z inicjatywy Papieskich Dzieł Misyjnych. Obecnie zaangażowanych jest w nią wiele parafii.

Inicjatywa kolędników misyjnych wpisała się już w poświąteczny obraz naszej Parafii, a celem tegorocznej akcji kolędowania jest wsparcie misji w Afryce. Zebrane datki przeznaczone zostaną na pomoc biednym i głodującym dzieciom.

W ubiegłym roku uczniowie Gimnazjum odwiedzali nasze domy z kolędą. W tym roku zaprosili wszystkich do kolędowania w szkole. Po powitaniu przez gospodarza miejsca Pana Melchiora Ryniaka, „Misyjne kolędowanie” rozpoczęła młodzież Gimnazjum przedstawiając Jasełka. Następnie kolędowali przedszkolacy z Przedszkola Niepublicznego im. Ks. Prałata Józefa Jakieły w Tarnawie Dolnej.  W kolędowanie włączyła się również Parafialna Schola wykonując koncert kolęd. Na zakończenie wystąpili utalentowani członkowie Młodzieżowej Orkiestry Dętej, którzy zagrali na swoich instrumentach kilka kolęd.

Występy dzieci i młodzieży spotkały się z dużym aplauzem obecnych, którzy gromkimi brawami nagradzali wykonawców. Obecny również Proboszcz Parafii Ks. Prałat Jan Krupiński wyraził swoje zadowolenie i podziw dla utalentowanych młodych ludzi, którzy pod opieką swoich opiekunów włączają siew tak wspaniałe dzieła.