Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2013/2014

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2013/2014

Tegoroczna uroczystość zakończenia roku szkolnego miała szczególny wymiar w Szkole Podstawowej w Tarnawie Dolnej, gdyż uczestniczyli w niej przedstawiciele władz gminnych  
z Burmistrzem Miasta i Gminy w Zagórzu Panem Ernestem Nowakiem na czele. Rozpoczęła ją, jak co roku, Msza św. w kościele parafialnym w Tarnawie Górnej celebrowana przez ks. Józefa Watrasa. Swoim śpiewem uświetniła ją także scholka dziecięca działająca przy parafii.

Po Mszy św. zaproszeni goście, rodzice, nauczyciele, pracownicy obsługi i uczniowie zgromadzili się na holu szkolnym  gdzie rozpoczęła się część oficjalna. Pani Dyrektor Joanna Rudy,  witając wszystkich zebranych, po raz ostatni przedstawiła uczniów klasy VI. Podziękowała również rodzicom, przedstawicielom organu prowadzącego szkołę i Stowarzyszeniu „Nasza Przyszłość – Tarnawa”  za pomoc w realizacji wielu przedsięwzięć. Po wystąpieniu Pani Dyrektor odbyła się ceremonia ślubowania, przekazania sztandaru i nagrodzenia uczniów klasy VI za osiągnięcia w nauce,  sporcie, działalność w Samorządzie Uczniowskim i reprezentowanie szkoły w środowisku. Nagrody uczniom osiągającym wysokie wyniki w nauce wręczył Przewodniczący Rady Gminy pan Marek Marcinik. Listy gratulacyjne z rąk pana Burmistrza otrzymali również rodzice uczniów wyróżniających się w nauce. Uczniom angażującym się w pracę szkoły i reprezentującym szkołę na zewnątrz nagrody wręczył Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół pan Janusz Fal.

Absolwenci szkoły po raz ostatni zaprezentowali się we wzruszającej  części artystycznej,  dziękując nauczycielom i wszystkim  pracownikom szkoły  za pracę i trud włożony w nauczanie i wychowanie .

Po prezentacji klasy VI nastąpił moment nagrodzenia uczniów klas młodszych  za wysokie osiągnięcia w nauce.  Z rąk przewodniczącej Rady Rodziców pani Renaty Łukowskiej otrzymali oni nagrody książkowe. Pani Renata w imieniu rodziców na ręce Pani Dyrektor złożyła podziękowania za całoroczną pracę nauczycieli i pracowników obsługi .

Podziękowania za trud wychowawczy, gratulacje i życzenia udanych wakacji  przekazał pan Burmistrz i Przewodniczący Rady Gminy.

Na zakończenie odbyły się spotkania uczniów z wychowawcami klas, którzy wręczyli świadectwa, przypomnieli o zachowaniu bezpieczeństwa w czasie wolnym i życzyli wszystkim udanych wakacji. 

Zakończenie roku szkolnego w Gimnazjum - Galeria