Wielki Czwartek

Wielki Czwartek

Wieczorną Mszą Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek o godz. 18.00 rozpoczęliśmy Święte Triduum Paschalne w parafii. Podczas tej Najświętszej Ofiary wspominaliśmy i dziękowaliśmy Bogu za wydarzenia z Wieczernika - ustanowienie Eucharystii i sakramentu kapłaństwa. Na początku Mszy św. dzieci złożyły naszym księżom życzenia za ich poświęcenie i pracę parafii. W słowie skierowanym do wiernych Ksiądz Proboszcz przybliżył znaczenie Sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa. Prosił o modlitwę za kapłanów i zachęcał do modlitwy o nowe święte powołania z naszej parafii. W liturgię Wielkiego Czwartku włączyli się przedstawiciele parafii czytając Słowo Boże oraz schola parafialna, która na ten święty czas wraz z P. organistą przygotowała oprawę muzyczną. Po liturgii Eucharystycznej i rozdaniu Komunii Świętej nastąpiło przeniesienie Najświętszego Sakramentu z tabernakulum do Ciemnicy symbolizującej miejsce uwięzienia Chrystusa po Wieczerzy, w noc oczekiwania na wyrok. Tam do późnych godzin wieczornych wierni czuwali wraz z Jezusem, wspominając Jego samotną modlitwę w Ogrójcu, zdradzieckie pojmanie i pierwsze przesłuchania. Czuwanie modlitewne prowadzili Pomocnicy Duszom Czyśćcowym. Tabernakulum zostało opróżnione i otwarte, zgasła wieczna lampka, a ołtarz, przy którym jeszcze przed chwilą była sprawowana Najświętszą Ofiarę, został obnażony i pusty. Wchodzimy w czas Bożej męki...