Liturgia Wielkiego Piątku

Liturgia Wielkiego Piątku

Wielki Piątek to dzień, w którym wspominamy mękę i śmierć Pana Jezusa. W naszej parafii od godzin porannych adorowano Jezusa w Ciemnicy. W godzinie Miłosierdzia wierni mieli możliwość uczestnictwa w modlitwie Koronką do Bożego Miłosierdzia, której przewodniczył Ks. Proboszcz. Następnie przeżywaliśmy Drogę Krzyżową prowadzoną przez Krąg Domowego Kościoła. Główne uroczystości Wielkiego Piątku odbyły się o godzinie 18.00. Liturgii Męki Pańskiej przewodniczył Ks. Proboszcz a rozpoczęła ją w ciszy procesja wejścia. Następnie kapłan w akcie pokutnym padł na twarz przed ołtarzem. Liturgia Męki Pańskiej to także święto liturgii słowa, z których najważniejszym jest opis Męki Pańskiej z Ewangelii według św. Jana. Następnie, po dłuższej i bardziej uroczystej niż zazwyczaj modlitwie powszechnej przyszedł czas na adorację krzyża. Kapłan kolejno odsłaniał ramiona krzyża i śpiewa: "Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata", na co wierni odpowiadali: "Pójdźmy z pokłonem" i każdy indywidualnie mógł podejść do krzyża i oddać cześć Krzyżowi Chrystusa.  Następnie odbyła się Komunia św. Na zakończenie Liturgii Najświętszy Sakrament przeniesiony został do ołtarza adoracji zwanego "grobem pańskim", na pamiątkę złożenia Ciała Jezusa w grobie. Boży Grób to ołtarz wystawienia Najświętszego Sakramentu, a nie adoracja figury Pana Jezusa. Monstrancja jest osłonięta przeźroczystym tiulem – jak Ciało Chrystusa całunem. Będziemy adorować Chrystusa przez całą Wielką Sobotę.