Narodzenie NMP

Narodzenie NMP

Dzień Narodzenia Najświętszej Maryi Panny przypada 8 września. To święto ustanowił Kościół już w VII wieku. W ludowej tradycji na polskiej wsi znane jest ono powszechnie jako Matki Boskiej Siewnej – patronki jesiennego zasiewu. W dzień poprzedzający to święto starano się rozpocząć siew oziminy.