Nowi ceremoniarze i lektorzy w parafii

Nowi ceremoniarze i lektorzy w parafii

W sobotę w przemyskim seminarium odbyła sie yroczystośc wręczenia dyplomów nowym lektorom, ceemoniarzom i ministrantom z całej archidiecezji. Uroczystośći rozpoczęto Mszą św. w katedrze przemyskiej, której przewodniczył Abp. Józef Michalik. Po Mszy św. w budynku Seminarium Duchownego miała miejsce krótka  Agapa pzry drożdżówce, herbacie i kawie, a następnie nominacje do nowych funkcji.  Dyplomy wręczał Ksiądz Łukasz Jastrzębski - kapłan odpowiedzialny za Liturgię w Diecezji. 

Lektorem zostali: Karol Porada, Piotr Czerniewicz, Olaf Gedij, Adam Kaczmarski i Jakub Krajnik z Olchowej.

Ceremoniarzem natomiast został: Karol Mańkiewicz i Dominik Krajnik z Olchowej, Dawid Kuczek i Paweł Zajdel.

Ministrantem roku w naszej parafii został Jan Koszut.

Opiekę nad chłopcami podczas wyjazdu sprwował Ks. Łukasz Mroczek.