Niedziela Palmowa

Niedziela Palmowa

Dziś Niedziela Palmowa, ostatnia niedziela przed Wielkanocą. Jest to także pierwszy dzień Wielkiego Tygodnia - okresu upamiętniającego w Kościele ukrzyżowanie i śmierć Chrystusa na Krzyżu. Niedziela Palmowa należy do najstarszych świąt w tradycji Kościoła. Obchodzona jest na pamiątkę triumfalnego wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Na pamiątkę tego wydarzenia przyjął się zwyczaj święcenia w tym dniu ozdobnych palm.  Niedziela Palmowa jest jednocześnie zapowiedzią męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.

W naszej parafii zakończył się czas rekolekcji wielkopostnych prowadzonych przez Ks. Adama Lechwara – Dyrektora Ośrodka Rekolekcyjnego w Olchowej. Głoszone nauki ogólne i stanowe były czasem  przygotowania do głębszego przeżywania Triduum Paschalnego. A odczytana Ewangelia o męce i śmierci Pana Jezusa wprowadziła wszystkich w okres Wielkiego Tygodnia. Podczas Mszy św. kapłani poświęcili również przyniesione przez wiernych palmy.