Życzenia Wielkanocne

Życzenia Wielkanocne

Alleluja! Pan zmartwychwstał!

 

Czcigodni Kapłani, drodzy Parafianie

i Rodacy mieszkający w różnych zakątkach świata!

 

Z okazji Świat Wielkiej Nocy życzymy niech Chrystusa Zmartwychwstały będzie dla Was źródłem potrzebnych łask i mocy wewnętrznej.

Niech Tajemnica Bożej Miłości jaka dokonała się na krzyżu otwiera Wasze serca i umacnia w dążeniu świętości.

Niech światło Zmartwychwstałego Jezusa będzie dla Was przewodnikiem na drogach  życia a Chrystusowe pozdrowienie ”Pokój wam” umacnia  w Was wiarę, ożywia nadzieję i potęguje wzajemną  miłość.

          

                                                                                                                        Redaktorzy strony