Szlak Ku Pamięci

Szlak Ku Pamięci

Jeszcze w tym roku oferta turystyczna miejscowości Tarnawa Górna znajdująca się na terenie Gminy Zagórz, wzbogaci się o nową atrakcję w postaci ścieżki przyrodniczo – historycznej. Będzie to możliwe dzięki działającemu w tej miejscowości Stowarzyszeniu Nasza Przyszłość Tarnawa, które na ten cel pozyskało środki finansowe z projektu „Alpy Karpatom – projekt na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich obszarów województwa podkarpackiego”.

Po raz kolejny walory turystyczne gminy Zagórz, zadecydowały o tym, że złożony przez Stowarzyszenie projekt „Szlak Ku Pamięci – przyrodnicze i historyczne ślady na terenie wsi Tarnawa Górna” uzyskał dofinansowanie w ramach Działania III.3.1.2 Górski Fundusz Organizacji Pozarządowych w ramach projektu Alpy Karpatom.

Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału miejscowości Tarnawa Górna
w zakresie tworzenia produktów turystycznych inspirowanych lokalnymi zasobami, historycznymi, kulturalnymi i przyrodniczymi z wykorzystaniem doświadczeń szwajcarskich.

W ramach projektu wytyczona i oznakowana zostanie ścieżka przyrodniczo historyczna obejmująca najciekawsze zabytki architektury i najważniejsze obiekty przyrodnicze znajdujące się na terenie miejscowości Tarnawa Górn do których należą: cerkiew i kościół parafialny, dwór z I połowy XIX wieku, kapliczki a także góry Makówka i „Gruszka”. Planowana długość wytyczonego szlaków wyniesie około 8,5 km a czas jego przejścia będzie zajmować ok 3 godzin.

W ramach projektu przewidziano wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych, oznakowanie szlaku zgodnie z obowiązującymi standardami, a także zorganizowanie konkursu w zakresie zgromadzenia archiwaliów na temat miejscowości Tarnawa Dolna i Górna oraz konferencji popularno – naukowej na temat miejscowości Tarnawa Górna oraz powstałego szlaku turystycznego.

Całkowita wartość projektu wynosi 23 000 zł, z czego kwota pozyskanego dofinansowania stanowi 20 700 zł.    Brakującą kwotę 2.300 zł pozyskano z zapewniła rada Gminy Zagórz na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz p, Ernesta Nowaka.

Jak zaznacza Prezes Stowarzyszenia Janusz Krajnik, który jest głównym pomysłodawcą projektu: Jego realizacja pozwoli na upowszechnieniu informacji o walorach turystycznych miejscowości Tarnawa Górna oraz wypełni lukę w istniejącej sieci szlaków turystycznych przebiegających przez Gminę Zagórz.

Powstanie projektu było możliwe dzięki pomocy władz lokalnych** na czele z sołtysem wsi Tarnawa Górna Panem Markiem Marcinikiem oraz pomocy pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Zagórzu.