Konkursu na zbiórkę archiwalnych pamiątek dotyczących miejscowości Tarnawa Dolna i Tarnawa Górna.

Konkursu na zbiórkę archiwalnych pamiątek dotyczących miejscowości Tarnawa Dolna i Tarnawa Górna.

Stowarzyszenie „Nasza Przyszłość Tarnawa”, ogłasza wyniki Konkursu na zbiórkę archiwalnych pamiątek dotyczących miejscowości Tarnawa Dolna i Tarnawa Górna.

Konkurs nie określał podziału na kategorie zbiorów oraz na kategorie wiekowe. W Konkursie wzięło udział 17 osób: 14 ze SP w Tarnawie Dolnej, 2 z Gimnazjum w Tarnawie Dolnej i 1 osoba dorosła z Tarnawy Górnej.

     W zaprezentowanych zbiorach znalazły się: stare dokumenty, fotografie, obrazy, dyplomy, świadectwa i odznaczenia, jak również przedmioty codziennego użytku z dawnych lat związane bezpośrednio z historią i przeszłością obu naszych miejscowości i ich mieszkańców. Wg Komisji Konkursowej wszystkie zaprezentowane zbiory są ciekawe i warte wyróżnienia. Ich wartość historyczna jest różna, jednak organizatorom konkursu chodziło o to, aby zwrócić dzieciom, młodzieży i dorosłym uwagę na to że są one bezcenne dla ich posiadaczy i że warto je przechowywać dla następnych pokoleń. Prace te zostały wystawione w Domu Ludowym podczas uroczystego otwarcia "Szlaku Ku Pamieci" w dniu 25 października, następnie wystawka trafiła do Szkoły Podstawowej w Tarnawie Dolnej, a po 11 listopada zostanie zaprezentowana w tarnawskim Gimnazjum.

     Decyzja Komisji Konkursowej wszystkie prace zostały WYRÓŻNIONE, a uczestnicy Konkursu otrzymali nagrody w postaci albumów fotograficznych oraz pamiątkowe dyplomy. Nagrody zostały wręczone przez Prezesa Stowarzyszenia Janusza Krajnika na Apelach szkolnych z okazji Święta Niepodległości. A oto lista nagrodzonych:

Gimnazjum w Tarnawie Dolnej:

 1. Magdalena Klim
 2. Przemysław Malec

SP w Tarnawie Dolnej:

 1. Adamkiewicz Weronika
 2. Baczyńska Wiktoria
 3. Chmura Natalia
 4. Marcinik Anita
 5. Koszut Aleksandra
 6. Koszut Julia
 7. Faka Patryk
 8. Koszut Jan
 9. Kozyra Krystian
 10. Lesiak Dawid
 11. Ogarek Artur
 12. Ogarek Kamil
 13. Ogarek Miłosz
 14. Zarzyczny Bartłomiej

oraz Pani Katarzyna Michalak.

Ponadto przyznano jeszcze 2 nagrody rodzinne - gry integracyjne(za największe zaangażowanie w konkursie) dla rodziny: Koszut i Ogarek.

       Konkurs był elementem realizowanego przez Stowarzyszenie projektu pt. „Szlak Ku Pamięci –przyrodnicze i historyczne ślady na terenie wsi Tarnawa Górna” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, poprzez Projekt "Alpy Karpatom ", realizowany przez Fundację Karpacką –Polska.

aa