Zbiór listów - "Podarunek MIłości"

Zbiór listów - "Podarunek MIłości"

PODARUNEK MIŁOŚCI

Tak zatytułowana jest książka, będąca zbiorem „Listów” z okresu narzeczeństwa św. Joanny Beretta-Molla do Piotra Molla. Są to piękne i bogate w wartości teksty, które nawiązują do piękna miłości narzeczonych, którzy przygotowują się do życia małżeńskiego. Tak też się stało w życiu Joanny i Piotra, którzy całe swoje wspólne życie małżeńskie powierzyli Bogu. Szczególnie zachwyca heroiczna postawa św. Joanny, która oddała swoje życie jako matka aby uratować zagrożone życie swojego dziecka.

Jan Paweł II wprost o niej powiedział: „Uwieńczeniem życia Joanny Beretty Molii, która była najpierw wzorową studentką, potem aktywnie zaangażowała się w działalność wspólnoty kościelnej oraz została szczęśliwą żona i matką, stało się złożenie ofiary z siebie, by mogło żyć dziecko, które nosiła w łonie i które dzisiaj jest tutaj z nami! Jako chirurg była w pełni świadoma grożących jej konsekwencji, lecz nie cofnęła się przed ofiarą, potwierdzając w ten sposób heroiczność swych cnót.”

Trzeba wspomnieć, że ta pozycja książkowa powstała przede wszystkim z myślą o młodych, którzy co roku gromadzą się na swoim spotkaniu w Lednicy prowadzonym przez o. Jana Górę dominikanina. http://www.lednica2000.pl/lednica-2000/  Wszyscy uczestnicy tegorocznego  spotkania 6 czerwca na polach Lednickich otrzymali w prezencie „Podarunek Miłości”.

Koordynatorem powstania i przygotowania książki do druku w Krakowie, która wyszła nakładem 200 tysięcy sztuk jest ks. Łukasz Pałacki. Do naszej parafii przekazał bezpłatnie 500 egzemplarzy.