"Czym się Panu odpłacę za tak hojne dary"

"Czym się Panu odpłacę za tak hojne dary"

Pierwsza sobota listopada br. na zawsze wpisze się w dzieje Parafii pw. Św. Wojciecha w Tarnawie Górnej. Tego dnia, podczas Mszy św. o godz. 16.00 Metropolita Przemyski, Ksiądz Arcybiskup Józef Michalik dokonał aktu konsekracji nowego ołtarza. Uroczystość połączona była z sakramentem bierzmowania młodzieży gimnazjalnej klas trzecich z Parafii Czaszyn, Komańcza, Łukowe, Nowy Łupków, Rzepedź, Tarnawa Górna, Wisłok Wielki. W celebracji Mszy św. uczestniczyli Kapłani Dekanatu Rzepedzkiego oraz licznie zgromadzeni Parafianie i Goście.

Liturgia tego wydarzenia była bardzo bogata. Po przywitaniu Księdza Arcybiskupa przez scholę parafialną, rodziców oraz Proboszcza Parafii Księdza Prałata Jana Krupińskiego miał miejsce obrzęd pokropienia wodą święconą wszystkich wiernych na pamiątkę Chrztu św. Następnie zgromadzeni wysłuchali Słowa Bożego i homilii Księdza Arcybiskupa. Pasterz naszej Archidiecezji  podkreślił znaczenie ołtarza w życiu wspólnoty parafialnej. Powiedział m.in: „Nasz Ołtarz jest symbolem ołtarza na którym Chrystus złożył pierwszą ofiarę eucharystyczną pod postacią chleba i wina. Podał chleb przemieniony w swoje Ciało i wino w swoją Krew Apostołom na Ostatniej Wieczerzy. Każdy ołtarz w Kościele jest dlatego tak ważny, tak święty, że tu będzie sprawowana Ofiara Chrystusa, Ofiara Krzyżowa, którą On w Wielki Piątek na Krzyżu złożył Ojcu. Ołtarz jest znakiem Krzyża, jest symbolem tej świętej Ofiary. Ona się ponawia ze względu na nas, żebyśmy my ludzie, mogli skorzystać z tej Najświętszej Ofiary ilekroć przychodzimy tutaj aby w niej uczestniczyć. Ołtarz jest najważniejszym miejscem w Kościele. Całe piękno Kościoła koncentruje się na Ołtarzu. Budujemy Kościół żeby mógł być Ołtarz, by potem przechowywać w tabernakulum Najświętsze Ciało Pana Jezusa, które było na Ołtarzu”

Po Liturgii Słowa i Litanii do Wszystkich Świętych nastąpił moment konsekracji ołtarza, który był pełen świętej symboliki. Po uroczystej modlitwie konsekracji Ksiądz Arcybiskup namaścił olejami krzyżma świętego mensę ołtarza naznaczając pięć krzyży na znak pięciu ran Chrystusa. W ten sposób stał się on symbolem Chrystusa, który został „Namaszczony” Duchem Świętym, a ustanowiony Najwyższym Kapłanem, składa na ołtarzu w ofierze swoje życie dla zbawienia nas wszystkich. Gdy obrzęd konsekracji dobiegł końca, świątynię wypełnił dym kadzidła. Spalające się kadzidło miało za zadanie ukazać zebranym ciągle obecną na ołtarzu Ofiarę Chrystusa wznoszącą się do Boga jak miła woń kadzidła. Unoszący się dym to też symbol naszych modlitw, pełnych błagania i wdzięczności biegnących do Boga. Następnie ołtarz został uroczyście nakryty na znak, że jest miejscem Ofiary Eucharystycznej oraz Stołem Pańskim wokół którego gromadzą się kapłani by sprawować pamiątkę śmierci i zmartwychwstania Chrystusa oraz wierni by posilać się Bożym pokarmem – Ciałem i Krwią ofiarowanego Chrystusa. Po nałożeniu obrusów w sposób uroczysty zapalono świece ołtarza symbolizujące zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią, którego blaskiem jaśnieje Kościół, a dzięki niemu cała rodzina ludzka.

Kiedy cały Kościół rozjaśnił się blaskiem światła Ksiądz Arcybiskup udzielił młodzieży  Sakramentu Bierzmowania. Po czym rozpoczęła się Liturgia Eucharystyczna. Po Komunii świętej przedstawiciele bierzmowanej młodzieży dziękowali Księdzu Arcybiskupowi za otrzymane dary Ducha św.,  rodzicom za świadectwo wiary a obecnym  kapłanom za przygotowanie do tego wydarzenia i wspólną modlitwę.

Na zakończenie Proboszcz Parafii Ksiądz Prałat Jan Krupiński podziękował Księdzu Arcybiskupowi za Jego obecność w tak historycznym wydarzeniu dla Parafii. Podziękował również tym wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania uroczystości, min. Wikariuszowi Parafii Ks. Grzegorzowi Lęcznarowi, Ks. Jackowi Zarzycznemu – Rodakowi i Diecezjalnemu Duszpasterzowi Służby Liturgicznej Ołtarza, Ks. Januszowi Łucowi – katechecie odpowiedzialnemu za bierzmowaną młodzież. Dziękował P. Kościelnemu i ministrantom za odpowiedzialne i sprawne włączenie się w przebieg konsekracji oraz P. Organiście i scholi parafialnej za uświetnienie uroczystości swoim śpiewem.

Ksiądz Proboszcz szczególne podziękowania skierował do parafian, dzięki ofiarności których w ciągu kilku miesięcy udało się wykonać wiele prac remontowych w świątyni parafialnej, m.in. wymianę ogrzewania, wymianę instalacji elektrycznej, zakup i montaż nowego nagłośnienia, położenie granitowej posadzki, ufundowanie marmurowego ołtarza i ambonki oraz odnowienie i umeblowanie prezbiterium. Wyraził również nadzieję, że wymiar materialny świątyni wpłynie jeszcze bardziej na głębszą duchowość całej wspólnoty parafialnej.

Po Mszy św. ministranci, dzieci i młodzież ze scholi oraz bierzmowani otrzymali okolicznościowe obrazki i wraz z Księdzem Arcybiskupem  wykonali sobie pamiątkowe zdjęcia.

 W tym tak uroczystym dniu, dziękujemy Dobremu Bogu za tak hojne dary, za naznaczenie młodzieży pieczęcią Ducha Świętego, za dar konsekracji nowego ołtarza, za możliwość bycia świadkami pięknej uroczystej liturgii sprawowanej przy nowym ołtarzu. Dziękujemy również za Gospodarza Parafii – Dziekana Dekanatu Rzepedzkiego – Ks. Prałata Jana Krupińskiego za to, że z oddaniem troszczy się nie tylko o duchowy wymiar swojej wspólnoty parafialnej ale dba również o piękny wygląd Domu Bożego.

Mając odnowioną świątynię, a w niej dwa nowe stoły - Stół Słowa Bożego i Stół Ciała Pańskiego, mamy nadzieję, że gromadząc się w niej na modlitwę, będziemy obficie czerpać z tych dwóch stołów - z wiarą przyjmować Słowo Boże, a przystępując do Komunii świętej karmić się Ciałem Chrystusa.