Dzień Patrona w Gimnazjum

Dzień Patrona w Gimnazjum

W dniu dzisiejszym społeczność szkolna naszego Gimnazjum obchodziła Dzień Patrona, datowany corocznie w okolicach dnia urodzin Karola Wojtyły. Uroczystość ta po raz 9-ty zgromadziła zebranych na Mszy św., a następnie na oficjalnej części w budynku szkoły. Jak co roku młodzież gimnazjalna zaprezentowała montaż słowny poświęcony przesłaniom głoszonym za życia przez swego Patrona. Nie zabrakło wystąpień zaproszonych gości oraz faktu wręczenia nagród dla wyróżnionych uczniów za okazjonalne międzyszkolne konkursy związane z osobą Jana Pawła II tradycyjnie organizowane przez szkołę.W tym roku 30 października minie 10 lat od nadania szkole imienia Jana Pawła II. Rocznica ta może stać się okazją do podsumowania osiągnięć dydaktycznych i wychowawczych szkoły pod tak znamienitym patronatem. Niech zatem Błogosławiony Jan Paweł II dodaje ducha nauczycielom w ich trudzie oraz wspiera natchnieniem uczniów do wydajnej i twórczej pracy nad sobą.

Opr. JK