Święto Niepodległości w placówkach oświatowych naszej parafii

Święto Niepodległości w placówkach oświatowych naszej parafii

W przeddzień 98 rocznicy odzyskania niepodległo­ści przez Polskę w placówkach oświatowych naszej parafii odbyły się uroczystości poświęco­ne ojczyźnie i wolności. Celem tych spotkań było wzbogacenie wiedzy dzieci w przedszkolu i uczniów o treści historyczne i kształtowanie szacunku dla historii minionych pokoleń. Zwrócono też uwagę na szacunek dla symboli narodowych i pamięć dla tych którzy polegli w obronie Ojczyzny.

Uroczystości rozpoczęto od wprowadzenia sztandaru przez poczet sztandarowy oraz wspólne odśpiewanie hymnu państwowego. Były montaże słowno-muzyczne obejmujące treści historyczne, pieśni i wiersze. Przedszkolacy tańczyli poloneza i kujawiaka. Uczestnicy spotkań z uwagą, zainteresowaniem i w skupieniu obejrzeli i wysłuchali szczególnej lekcji historii. Uczniowie klas młodszych pamiętali też o poległych na Gruszce.  

Spotkanie z okazji Narodowego Święta Niepodległości było okazją do wręczenia nagród w konkursie „List do Kapsuły Czasu” przeprowadzonym przez Stowarzyszenie „Nasza Przyszłość – Tarnawa” z okazji 1050 Rocznicy Chrztu Polski. Nagrodzono i wyróżniono uczniów Szkoły Podstawowej. W kategorii klas I – III wyróżnienia otrzymali Bartosz Kurylak i Piotr Borkowski. W kategorii klas IV – VI przyznano I i II nagrodę. Otrzymali je Maja Kucap i Jakub Kurylak. Wyróżnienia zaś  otrzymali Gabriela Adamkiewicz, Julia Rudy, Ewa Zborowska, Adrian Ogarek, Oliwia Kotlarczyk.

Kapsuła ma być wmurowana w remontowanej zabytkowej XVIII wiecznej kapliczce św. Jana Nepomucena.

 

Remont kapliczki dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie” IX Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundacji Bieszczadzkiej.


W przedszkolu zaś wręczono nagrody w organizowanym rokrocznie Konkursie Różańcowym. Każda praca została nagrodzona a szczególnie wyróżniono pomysłowość i oryginalność wykonanych różańców. Różnorodność pomysłów była też wspólną pracą rodziców i dzieci co jest też jednym z celów organizowanego konkursu.

Cieszymy się że jako lokalna społeczność możemy przyczynić się do obchodów Święta Niepodległości w naszej Ojczyźnie, w Polsce.