SAKRAMENT BIERZMOWANIA

SAKRAMENT BIERZMOWANIA

W dniu dzisiejszym nasza parafia gościła JE Księdza Biskupa  Stanisława Jamrozka, który podczas Mszy św. o godz. 16.00 udzielił Sakramentu Bierzmowania. 50 dziewcząt i chłopców uczących się w klasach trzecich naszym gimnazjum z parafii Czaszyn, Łukowe i Tarnawa Górna przyjęło bierzmowanie. Katechezę w tych klasach prowadzi Ks. Janusz Łuc.

Na początek przedstawiciele rodziców i proboszcz naszej parafii, przywitali Księdza Biskupa. Następnie Ksiądz Biskup przewodniczył uroczystej Mszy św. a koncelebrowali ją proboszcz parafii, jednocześnie Dziekan Dekanatu Rzepedzkiego Ks. Prałat Jan Krupiński, proboszcz parafii Łukowe ks. Piotr Sobczyk oraz proboszcz parafii Czaszyn Ks. Marek Figura.  

Podczas homilii Ksiądz Biskup uświadomi zebranym, że przyjęcie Ducha św. powinno każdego uzdalniać do bycia świadkiem Chrystusa i głoszenia Dobrej Nowiny o Chrystusie. Zachęcał młodych ludzi, aby nie bali się odważnie mówić o Chrystusie i dzielić się tym czego dokonuje każdego dnia w ich życiu .

Młodzież bierzmowana włączyła się w  obstawę Mszy św. poprzez czytania, psalm, modlitwę wiernych, dary ofiarne.  Przygotowaniem młodzieży i tego ważnego wydarzenia zajmował się wikariusz parafii ks. Grzegorz Lęcznar.

Na zakończenie młodzież wręczając kwiaty, podziękowała Księdzu Biskupowi za udzielenie Sakramentu Bierzmowania, Rodzicom za dar życia i wychowanie, Kapłanom za formację i  dopuszczenie do Sakramentu Bierzmowania. 

Niech ta dzisiejsza uroczystości i sakrament dojrzałości chrześcijańskiej owocuje w życiu każdego chłopca i dziewczyny w dalszym życiu a Duch św. umacnia w podejmowaniu różnych decyzji życiowych.