XI Kongres Nauczycieli i Wychowawców

XI Kongres Nauczycieli i Wychowawców

29 kwietnia 2017 r. w Przemyślu odbył się XI Kongres Nauczycieli i Wychowawców Archidiecezji Przemyskiej w którym wzięli udział przedstawiciele naszej parafii. Spotkanie rozpoczęło się Eucharystią sprawowaną w Bazylice Archikatedralnej, której przewodniczył abp Adam Szal, Metropolita Przemyski. Podczas homilii Arcybiskup przypomniał za znakomitym pedagogiem całego świata, św. Janem Paweł II, że w perspektywie Bożej mądrości należy przywrócić człowiekowi mądre spojrzenie na swoje życie, na życie społeczeństw i na istnienie świata. Podkreślił też, że jeżeli chcemy zapewnić młodym przyszłość to edukacja musi być rozumiana jako dążenie do harmonijnego rozwoju całego człowieka, do kształtowania jego świadomości do wyrobienia w nim umiejętności poznania, co jest dobre, a co jest złe.

Po zakończonej Eucharystii odbyła się sesja naukowa w Auli Instytutu Teologicznego Wyższego Seminarium Duchownego. W pierwszej części kolejno głos zabrali: Anna Zalewska - Minister Edukacji Narodowej prezentując wartości na jakich opiera się reforma edukacji. Następnie ks. prof. dr hab. Waldemar Cisło, dyrektor Sekcji Polskiej “Pomoc Kościołowi w Potrzebie”przedstawił zagadnienia związane z pomocą prześladowanym chrześcijanom oraz Teresa Paryna, poetka z Przemyśla, ukazała spojrzenie na autorski tomik poezji „Od bólu do nadziei”.

W drugiej części sesji prelegenci ukazywali konkretne postawy realizacji wezwania “IDŹCIE więc na cały świat i GŁOŚCIE mądrość… głoście mądrą Ewangelię wszelkiemu stworzeniu”.Ks. prof. dr hab. Dariusz Dziadosz, Rektor WSD w Przemyśluukazał orędzie Bożej miłości w historii zbawienia, Anna Lichoń, nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie przedstawiła rolę rodzice w strzeżeniu wartości chrześcijańskich, a Wiesław Pałka, dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Przysietnicy przedstawił osobę nauczyciela jako świadka wiary w szkole.

Prelegentów możesz posłuchać tutaj