I Komunia Święta

I Komunia Święta

Pierwsza Komunia święta jest wielkim świętem chrześcijańskich rodzin. Zawsze tak było w naszej polskiej tradycji, która od tysiąca lat ukształtowała się na tej ziemi jako tradycja chrześcijańska. Rodzina zawsze była - i nadal pozostaje - tym ludzkim środowiskiem, pierwszym i podstawowym, do którego Bóg przychodzi przez wielkie sakramenty naszej wiary, poczynając od chrztu świętego. Małżonkowie, którzy dają ludzkie życie swoim dzieciom tu, na ziemi, zapraszają do ich serc (...) Dawcę życia wiecznego. 

Św. Jan Paweł II, Łódź, 13 czerwca 1987

W dniu dzisiejszym o godz. 12.00 odbyła się w naszym kościele uroczystość Pierwszej Komunii św. Dzieci klas III przygotowywał i prowadził ks. Grzegorz Lęcznar, który też przewodniczył uroczystej Mszy św.. Eucharystię koncelebrowali Proboszcz parafii Ks. Prałat Jan Krupiński, Ks. Marek Zarzyczny, który wygłosił Słowo Boże oraz  Ks. Prałat Zbigniew Suchy i Ks. Zbigniew Mackiewicz. W obstawę Mszy  św. włączyli się również rodzice. Schola parafialna uświetniła uroczystość swoim śpiewem.  Od jutra dzieci rozpoczną biały tydzień, dlatego módlmy się za wszystkie dzieci pierwszokomunijne, by przez całe życie pozostały w łączności z Panem Jezusem i nie straciły wiary, a ich życie było ciągłym jej pomnażaniem.