Kalwaryjskie Pielgrzymowanie

Kalwaryjskie Pielgrzymowanie

Kalwaria w zamyśle jest symboliczną Jerozolimą. Tę rolę świetnie spełnia Kalwaria Pacławska. Jest położona na wzgórzach, dzięki czemu przypomina krajobraz Jerozolimy. Kaplice usytuowane wzdłuż szlaku pomagają pielgrzymom duchowo zjednoczyć się z cierpiącym Chrystusem. Opiekę nad tym miejscem sprawują franciszkanie. Dwa duże wzniesienia przecięte są doliną, która ma symbolizować Dolinę Jozafata. Na zboczach gór, z których jedna ma przedstawiać Golgotę, a druga Górę Oliwną, zbudowane zostały kaplice.

Obecnie mieści się tu Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej Kalwaryjskiej. Cudowny obraz przedstawiający Maryję znajduje się w kościele. Ze względu na obecność cudownego obrazu Matki Bożej i umiłowanie Maryi przez wiernych miejsce to zwane jest Jasną Górą Podkarpacia.

Tradycyjnie jak co roku grupa pielgrzymów z naszej parafii udaje się na kalwaryjskie wzgórze by odbyć dróżki i uczestniczyć we Mszy św. celebrowanej z klasztornej galerii. Przewodnikiem tarnawskiej grupy był Ks. Grzegorz Lęcznar.