Pierwsza sobota września

Pierwsza sobota września

W pierwszą sobotę września  parafianie już po raz piaty zgromadzili się w  parafialnej świątyni  by uczestniczyć  we Mszy św. i nabożeństwie wynagradzającym Niepokalanemu Sercu Maryi.

Matka Najświętsza podczas objawień w Fatimie w 1917 roku wyraziła życzenie, aby poświęcono świat Jej Niepokalanemu Sercu a także prosiła o Komunię św. wynagradzającą za grzechy świata w pierwsze soboty miesiąca. „Wynagradzajcie! Nieustannie wynagradzajcie!” To jedna z najważniejszych próśb Maryi z Fatimy. Znajduje się ona w samym centrum Jej Wielkiego Orędzia Fatimskiego.

Chcąc włączyć się w wezwanie Maryi  parafianie przez pięć pierwszych sobót miesiąca korzystali z sakramentu Pokuty, przyjmowali Komunię św., odmawiali Różaniec i medytowali jedna z tajemnic  różańca wzbudzając intencje wynagradzającą Niepokalanemu Sercu Maryi.