Z życzeniami dla Księdza Grzegorza

Z życzeniami dla Księdza Grzegorza

Któż zrozumie kapłański codzienny trud?
Któż doceni tę troskę o Boży lud?
Któż dostrzeże w człowieku kapłana Boży los?
Któż usłyszy w tym świecie Bożego sługi głos.


Księże Grzegorzu!

W dniu Twoich imienin
chcemy podziękować Ci za Twoją dobroć i uśmiech.
Życzymy Ci:
Bożej radości, aby towarzyszyła Ci ona
w każdym dniu kapłańskiej posługi.
Wiary, która nadaje sens,
nadziei, która nie gaśnie,
i miłości, która wszystko przetrzyma.
Siły, która pomoże w duchowej pracy
oraz determinacji w dążeniu do celu.
Do życzeń dołączamy naszą modlitwę .
Niech Bóg obdarzy Cię swoim błogosławieństwem
i wszelkimi łaskami

Niech Duch Święty opromienia swym światłem
 każdy dzień Twojej kapłańskiej posługi,
Jezus niech zawsze będzie Twoim Przyjacielem,
a Maryja niech przygarnia Cię do swego serca.