Życzenia dla Kapłanów

Życzenia dla Kapłanów

Któż zrozumie kapłański codzienny trud?
Któż doceni tę troskę o Boży lud?
Któż dostrzeże w człowieku kapłana Boży los?
Któż usłyszy w tym świecie Bożego sługi głos.


Czcigodni Księża pracujący w naszej Parafii,

Księża Rodacy i Księża posługujący w parafii przed laty!

 

               Obchodząc pamiątkę ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa
                  chcemy podziękować Wam  za Waszą dobroć i uśmiech.

Życzymy
Bożej radości, aby towarzyszyła Wam ona
w każdym dniu kapłańskiej posługi.
Wiary, która nadaje sens, 
nadziei, która nie gaśnie,
i miłości, która wszystko przetrzyma.
Siły, która pomoże w duchowej pracy
oraz determinacji w dążeniu do celu.
Do życzeń dołączamy naszą modlitwę .
Niech Bóg obdarzy Was swoim błogosławieństwem
i wszelkimi łaskami.

                                Niech Duch Święty opromienia swym światłem
                                     każdy dzień Waszej kapłańskiej posługi,
                              Jezus niech zawsze będzie Waszym Przyjacielem,
                                  a Maryja niech przygarnia Was do swego serca.