Wielki Czwartek

Wielki Czwartek

W Kościele Katolickim w Wielki Czwartek – Mszą Świętą Wieczerzy Pańskiej rozpoczyna się Triduum Paschalne, które upamiętnia mękę, śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa. W Wielki Czwartek wspominamy ustanowienie Eucharystii, sakramentu kapłaństwa oraz rozważamy przykazanie miłości bliźniego, którego wzór daje Chrystus.

  Wielki Czwartek to święto kapłanów. Jak co roku w tym dniu pamiętamy o naszych kapłanach. Na zakończenie Mszy Świętej dzieci z klasy III złożyły życzenia Czcigodnym Księżom i diakonowi, który posługuje w naszej Parafii.

     Zgodnie z tradycją Najświętszy Sakrament, czyli Ciało Pana Jezusa, został przeniesiony do Ciemnicy na pamiątkę modlitwy Jezusa w Ogrodzie oliwnym oraz nocy spędzonej w ciemnej celi. Adoracja w Ciemnicy będzie trwała do jutra, do czasu przeniesienia Najświętszego Sakramentu do kaplicy Grobu.