Wielki PIątek

Wielki PIątek

Dzisiejszy dzień jest dla wszystkich wierzących dniem szczególnej zadumy i refleksji. Obchodzimy bowiem pamiątkę dnia w którym nasz Pan oddał za nas swoje życie. Kościół nie sprawuje Eucharystii koncentrując się na rozważaniu męki i śmierci Chrystusa przypominając nam cenę jaka została zapłacona za nasze zbawienie. Cała Liturgia skoncentrowana jest na Krzyżu i jego zwycięstwie.

Licznie zgromadzeni parafianie wysłuchali Liturgię Słowa z opisem Męki Pańskiej, następnie ado­rowali Krzyż i przyjęli Komu­nię Św. Na zakończenie Liturgii Wielkopiątkowej prze­niesiono Najświęt­szy Sakra­ment do grobu, gdzie będzie adorowany do godz.22.00.