Liturgia Wielkiej Soboty

Liturgia Wielkiej Soboty

Wielka Sobota to dzień, w którym Kościół nie sprawuje Mszy Świętej. Jezus spoczywa w grobie. Na pamiątkę tego w kościołach Najświętszy Sakrament wystawiony jest w ołtarzu adoracji zwanym "grobem Pańskim". Gdy zapadnie zmrok rozpoczyna się Liturgia Wigilii Paschalnej. Liturgia tego dnia rozpoczyna się od poświęcenia ognia i zapalenia Paschału - świecy symbolizującej zmartwychwstałego Chrystusa. Następnie kapłan wykonuje Orędzie Paschalne - uroczysty śpiew, który ogłasza powstanie z martwych Jezusa. Liturgia słowa w tę świętą noc jest bardzo rozbudowana. Czytania przypominają historię zbawienia począwszy od stworzenia świata, poprzez wyjście narodu wybranego z niewoli egipskiej, aż do zmartwychwstania Jezusa. Następnie następuje liturgia chrzcielna obejmująca poświęcenie wody chrzcielnej, odnowienie przyrzeczeń składanych przy chrzcie oraz pokropienie wodą święconą. Później sprawuje się liturgię eucharystyczną.

     Liturgii Wigilii Paschalnej przewodniczył ks. Grzegorz wraz z Ks. Proboszczem. O piękno liturgii zadbało wiele osób, między innymi lektorzy i kantorzy wykonujący czytania i psalmy, służba liturgiczna, strażacy oraz schola parafialna.