Wiosenny Dzień Skupienia AK

Wiosenny Dzień Skupienia  AK

Na wiosenny dzień skupienia tj. 28 kwietnia 2018 r. przyjechało około tysiąca pielgrzymów z diecezji tarnowskiej, rzeszowskiej i przemyskiej. O godz. 9.30 ksiądz kustosz Józef Niżnik w skrócie przybliżył nam postać świętego Andrzeja Boboli Jego życie i męczeńska śmierć. Następnie ksiądz dr. Jan Bartoszek z Tarnowa poprowadził Drogę Krzyżową , rozważając poszczególne stacje. Po godz. 11 ksiądz senior abp . Józef Michalik w asyście 26 księży asystentów odprawił mszę świętą i wygłosił okolicznościowe kazanie. Parafialny Oddział AK  i Koło Gospodyń Wiejskich przygotowało agapę gdzie pielgrzymi mogli się posilić przed wysłuchaniem dwóch prelekcji. Profesor Krzysztof Ożóg wygłosił bardzo ciekawą  prelekcję której tematem było,, Zmagania Polaków XIX w walce o niepodległość'' , a ksiądz dr. Jan Bartoszek z Tarnowa ,, Chrześcijański kształt patriotyzmu'' . Ksiądz Józef Niżnik podziękował wszystkim pielgrzymom za przybycie i pobłogosławił nas Relikwiami Św. Andrzeja Boboli. O godz. 15 wyruszyliśmy w drogę powrotną do naszych domów. Naszą parafię reprezentował Stanisław Zarzyczny, Stanisław Kabala i Krystyna Zajdel.

                                                                                                                                    Krystyna Zajdel

Galeria zdjęć tutaj