I Komunia Święta

I Komunia Święta

W dniu dzisiejszym 25 dzieci, uczniów klasy III przyjęło po raz pierwszy do swego serca Pana Jezusa. Uroczystość I Komunii św. miała miejsce podczas Mszy św. o godz. 12.00. Mszę św. w intencji dzieci sprawowali Proboszcz Parafii Ks. Prałat Jan Krupiński i Katecheta Ks. Grzegorz Lęcznar, który też skierował do dzieci swoje słowo. W przebieg uroczystości włączyli się dzieci, rodzice i schola parafialna. Niech ten dzień pozostanie na długo w pamięci   dzieci. Niech Pan Jezu  niech im błogosławi a Maryja otacza płaszczem swej opieki.