Imieniny Księdza Proboszcza

Imieniny Księdza Proboszcza

Uroczystość św. Jana Chrzciciela w naszej parafii obchodzona jest szczególnie uroczyście. W tym dniu pamiętamy o naszym Księzu Proboszczu z okazji jego imienin. W tym roku na Mszy św. o godz. 12.00 spiewała schola, a członkowie Domowego Kościoła właćzyli się w czytania i modlitwę wiernych. Na zakończenie dzieci i przedstawiciele Akcji Katolickiej i Domowego Kościoła w imieniu wszystkich parafian złożyli najserdeczniejsze życzenia.