Wybory Prezesa DIAK

Wybory Prezesa DIAK

23 czerwca Prezesi Akcji Katolickiej z Archidiecezji Przemyskiej zebrali się w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu, aby uczestniczyć we Mszy świętej którą sprawował i homilię wygłosił ks.prałat Józef Niżnik. Następnie w Domu Katolickim ,,Roma'' Rada Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej wybrała Prezydium Zebrania Rady DIAK i Komisji Skrutacyjnej. Wysłuchaliśmy sprawozdania z działalności Zarządu za ostatnie 4 lata działalności które  przedstawiła Prezes Danuta Figiela, a sprawozdanie finansowe skarbnik Czesław Urban. Głosowanie na Prezesa Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Delegata do KIAK do Warszawy i składu Zarządu było tajne. Na Prezesa Zarządu było 3 kandydatów ks.abp. Adam Szal nominował na stanowisko Prezesa DIAK panią Danutę Figiela na kolejną 4 -ro letnią kadencję. Zarząd DIAK będzie się składał z 9 osób, Komisja Rewizyjna 5 osobowa, Do Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej wybrano pana Stanisława Mrugała. Przed powrotem do naszych domów poczęstowano nas pysznym bigosem i nieco utrudzeni wróciliśmy do naszych domów.                                                                                                                                                                                                                                                                                    Krystyna Zajdel

Galeria