Obchody 40 Rocznicy Wyboru na Stolicę Piotrową JPII

Obchody 40 Rocznicy Wyboru na Stolicę Piotrową JPII

16 października 2018 przypada 40 rocznica wyboru na Stolicę Piotrową Jana Pawła II Patrona tarnawskiego Gimnazjum. Był to szczególny dzień dla uczniów, ich rodziców,  nauczycieli oraz naszych parafian. Społeczność szkolna chciała podkreślić, jak ważne jest to, że  może  utożsamiać się z ważnymi wartościami i ideami, które głosił nasz rodak Jan Paweł II. Obchody tej rocznicy miały miejsce w kościele parafialnym gdzie odprawiona została się Msza Święta oraz przedstawiono montaż słowno – muzyczny. Po Mszy Świętej można było ucałować Jego relikwie oraz obejrzeć wystawę przygotowaną z okazji 40 – rocznicy rozpoczęcia Pontyfikatu Papieża Polaka. Po wyjściu z kościoła złożono kwiaty i zapalono znicze przy pomniku Jana Pawła IIktóry znajduje się na placu kościelnym. W uroczystościach uczestniczyli dyrektorzy szkół i przedszkola, Dyrektor ZOS w Zagórzu, nauczyciele, przedstawiciele uczniów Szkoły Podstawowej, rodzice, zaproszeni goście oraz parafianie.

Patronat Św. Jana Pawła II – tak wyjątkowej osoby – to wyzwanie dla uczniów, nauczycieli i rodziców, to wyzwanie i odpowiedzialność spadająca na tych, którzy winni utożsamiać się z wartościami głoszonymi przez Niego, to zaszczyt dla szkoły noszącej imię Papieża Polaka.

Pamietajmy! Jana Pawła II nie ma już z nami ale Jego Testament powienien być obecny w nas.