Nabór do przedszkoli i żłobków 2019-20

Nabór do przedszkoli i żłobków 2019-20

Uwaga Rodzice!!! Ogłoszony został nabór do Przedszkoli i Żłobków prowadzonych przez STOWARZYSZENIE "Nasza Przyszłość - Tarnawa". Tutaj można pobrać Karty kontynuacji pobytu w placówkach oraz Karty zapisu nowych dzieci na rok szkolny 2019-20. Proszę o udostępnienia!

 

WAŻNE  TERMINY

 

- od 25 lutego do 15 marca  2019r. – termin na wypełnienie i dostarczenie do Przedszkola lub Żłobka: „Deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego lub opieki żłobkowej” przez rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola/Żłobka w bieżącym roku szkolnym,

- od 01 marca do 15 kwietnia 2019r. - termin na wypełnienie i dostarczenie do Przedszkola/Żłobka: „Karty zapisu dziecka do Przedszkola lub Żłobka” przez rodziców „nowych dzieci”

- 15 kwietnia 2019r. -  podjęcie decyzji o potrzebie dostarczenia przez rodziców „nowych dzieci” załączników wyszczególnionych w Kryteriach rekrutacji(Kryteria te jeśli zajdzie taka potrzeba ogłoszone zostaną później – po 15 kwietnia),

- od 16 kwietnia do 30 kwietnia 2019r. - termin na wypełnienie i dostarczenie do Przedszkola/Żłobka: załączników wyszczególnionych w Kryteriach rekrutacji (formularze do pobrania w Przedszkolu/Żłobku) przez rodziców „nowych dzieci”,

- do 10 maja 2019r.  - ogłoszone  zostaną wyniki I etapu rekrutacji  do Przedszkola i Żłobka poprzez wywieszenie listy dzieci przyjętych do Przedszkola/Żłobka na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu/Żłobku oraz na stronie internetowej www.parafia-tarnawa.pl    

- po 10 maja 2013 r.  – rozpocznie się II etap rekrutacji – w przypadku wolnych miejsc przyjmowane będą do Przedszkola/Żłobka dzieci spoza terenu Gminy Zagórz/Baligród/, przy spełnieniu powyższych zasad rekrutacji.

 DOKUMENTY DO POBRANIA: www.facebook.com/janusz.krajnik.5