Ksiądz Arcybiskup w naszej szkole

Ksiądz Arcybiskup w naszej szkole

2 kwietnia 2019r. naszą szkołę odwiedził Ksiądz Arcybiskup Adam Szal, który przybył do nas w towarzystwie sekretarza ks. dr. Łukasza Jastrzębskiego, ks. dziekana Jana Krupińskiego, ks. wikariusza Grzegorza Lęcznara. Gosci przywitał dyrektor szkoły podstawowej Melchior Ryniak oraz młodzież, która przygotowała na tę uroczystość krótki montaż słowno – muzyczny, składający się z wierszy napisanych przez Karola Wojtyłę – Jana Pawła II. Wizyta Ks. Arcybiskupa była też okazją do uczczenia 14 rocznicy śmierci naszego Patrona Ojca Świętego Jana Pawła II.

Spotkanie przebiegało w ciepłej, serdecznej atmosferze. Uczniowie dzięki słowom Gościa mieli możliwość przeżycia małych rekolekcji, zastanowienia się nad swoim postępowaniem, obranym kierunkiem życia i roli Krzyża w nim.

Na zakończenie Ks. Arcybiskup zaprosił wszystkich do wspólnej modlitwy i udzielił błogosławieństwa.

Również w bardzo miłej atmosferze przebiegało spotkanie z gronem pedagogicznym i wszystkimi pracownikami szkoły.

Za wizytę oraz za wiele mądrych i ciepłych słów, za ojcowską troskliwość bardzo dziękujemy.

opr. M. Obal