Nabożenstwo Fatimskie

Nabożenstwo Fatimskie

W dniu dzisiejszym w naszej parafii rozpoczęliśmy po raz kolejny nabożeństwo fatimskie. Nabożeństwo to jest wypełnieniem woli Maryi i odpowiedzią na Jej objawienie się i słowa w Fatimie wypowiedziane do trojga młodych wizjonerów w 1917 roku w Portugalii. Przez modlitwę różańcową rozważamy życie i postawę Matki Bożej oraz Jej Syna, który dla naszego zbawienia stał się człowiekiem i ofiarował swoje życie za nas na krzyżu.

Od maja do października po Mszy św. wierni odmawiają jedną część Różańca oraz rozważają jedną z tajemnic różańcowych.