Uroczystość Bożego Ciała

Uroczystość  Bożego Ciała

Uroczystość Bożego Ciała, to wielki dzień dziękczynienia. Dziękujmy więc Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu, jak tylko potrafimy najlepiej za bezcenny dar Ciała i Krwi Chrystusa Pana. Nasze dziękczynienie wyrażaliśmy nie tylko modlitwą, śpiewem cudownych pieśni, uczestnictwem w procesji, ale przede wszystkim umiłowaniem Chrystusa w Eucharystii i jak pragnieniem jak najczęstszego przyjmowania Go do naszych serc.

Dziękujemy także tym wszystkim którzy w tym roku przygotowali ołtarze przy których mogliśmy słuchać Słowa Bożego i  zanosić modlitwy za potrzebujących.