Zakończenie oktawy Bożego Ciała

Zakończenie oktawy Bożego Ciała

Tradycyjnie ósmego dnia od uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa zakończono oktawę Bożego Ciała i oddając cześć Jezusowi obecnemu w Eucharystii. Te osiem dni to czas pogłębiania wiary w Jezusa eucharystycznego, umacniania miłości i budowania osobistej więzi z Bogiem ukrytym w Najświętszym Sakramencie. W naszej parafii odbywające się każdego dnia procesje eucharystyczne są wyrazem wiary w tę obecność. A  uczestnictwo w niej przypomina nam, że na ucztę, jaką jest Msza św., Chrystus zaprasza nas każdego dnia.

Tradycją związaną z ostatnim dniem tej oktawy jest poświęcanie wianków, która nawiązuje do ludzkiej pracy, która ma służyć naszemu uświęcaniu i którą również chcemy zawierzać Bogu. Jest to także dziękczynienie za wszelkie dary i piękno świata, które otrzymujemy z Bożej opatrzności. Pierwsze kwiaty i zioła, które przynosimy do poświęcenia na Eucharystię, wyrażają także prośbę ludu o obfite zbiory oraz ochronę upraw i ludzi przed kataklizmami i nieszczęściem.

W tym dniu Kapłani błogosławią także dzieci. Jest to odpowiedź na wezwanie Chrystusa: pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie (Mk 10, 14). Proszą dla nich o potrzebne łaski, radość życia i miłość, której powinny doświadczać ze strony wszystkich ludzi. Wszyscy modlą się też o zachowanie ich od wszelkiego zła oraz by zawsze zachowywały w sercach żywą wiarę w Boga. Szczególnie w tym dniu polecano dzieci, które uczęszczają do Niepublicznego Przedszkola w Tarnawie i w intencji tych dzieci, ich rodziców i pracowników przedszkola była odprawiana ta Msza św. Pracownicy i dzieci aktywnie włączyli się w obstawę Mszy św. poprzez czytania, modlitwę wiernych i śpiew. Na zakończenie kapłani poprzez włożenie rąk błogosławili dzieci a ministranci rozdali po lizaku.