Rada DIAK

Rada DIAK

W tym roku Rada Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej odbyła się w miejscowości WARA koło Dynowa .18 stycznia o godz 9 ksiądz prałat Józef Niżnik obrady rozpoczął modlitwą i pieśnią do Ducha świętego . Następnie  pani prezes Danuta Figiela przedstawiła sprawozdanie z działalności Akcji Katolickiej w 2019 roku , Czesław Urban skarbnik sprawozdanie finansowe, Teresa Bolc komisji rewizyjnej. Przegłosowaliśmy 8 uchwał i udzieliliśmy absolutorium Zarządowi za 2019 r. W głosowaniu udział wzięło 261 prezesów Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej z archidiecezji przemyskiej. O 11.30 uczestniczyliśmy we mszy świętej koncelebrowanej , którą sprawował w asyście 6 księży ksiądz arcybiskup Adam Szal , wygłosił również okolicznościowe kazanie. Po mszy świętej w sali gimnastycznej szkoły podstawowej w Warze wysłuchaliśmy ewangelii o narodzinach Jezusa łamaliśmy się opłatkiem składając sobie nawzajem życzenia . Radę DIAK reprezentował Ambasador Polski w KATARZE i miejscowi Notable . Po smacznym obiadku i śpiewaniu kolęd wróciliśmy do swoich domów.
                                                                                                                                    Krystyna Zajdel

Galeria