Ogłoszenie - Prośba o wsparcie na cele parafialne

Ogłoszenie - Prośba o wsparcie na cele parafialne

OGŁOSZENIE - PROŚBA O WSPARCIE

      Ksiądz Proboszcz oraz Rada Parafialna naszej Parafii zwracają się z gorącą prośbą do wszystkich parafian Parafii pw. św. Wojciecha w Tarnawie Górnej, o wsparcie finansowe bieżących potrzeb Parafii i naszego kościoła w formie dobrowolnych datków.

         W tym celu przy drzwiach wejściowych naszego kościoła ustawiona zostanie odpowiednio zabezpieczona skarbona do której należy wrzucać datki. Można też wpłacać elektronicznie dobrowolne kwoty na konto bankowe z dopiskiem „Datek na potrzeby Parafii Tarnawa Górna” – na konto Bank Pekao SA. Nr 83 1240 2340 1111 0010 9705 9795.

      PS. Bieżąca sytuacja związana z pandemią koronawirusa spowodowała ogólny paraliż i zastój wielu instytucji w tym parafii i kościołów na terenie całego kraju i naszej Archidiecezji, co z kolei zminimalizowało niemalże do zera dochody parafii z tytułu cotygodniowych składek. Jednocześnie istnieją pewne zobowiązania związane z funkcjonowaniem bieżącym każdej parafii wymagające wpływów finansowych (opłaty energetyczne, składki diecezjalne dla potrzebujących, zakupy środków czystości i akcesoriów liturgicznych), jak również inne trudne w tej chwili do przewidzenia wydatki takie jak chociażby środki dezynfekcyjne itp.

     Za zrozumienie i udzieloną pomoc z góry dziękujemy. BÓG ZAPŁAĆ!

Do Tej pory na w/w konto na cele parafialne wpłacili:

14.04.20r. - Pa.Sr. - TD; Ma.Ro. - TG; Be.Kw. - Wr(TD); 17.04.20r. - An.Kr. - TD; 18.04.20r. - Ja.St. - TG; 20.04.20r. - Do.Ma.Ko. - TG; Ba.Ko. -TG; Mo.St. - TG; Ma.Ry.Ba - TD; Kl.Za. -TG; Sa.Wa -TG;  21.04.20r. - Pa.Ko. - TD; An.Zy.Wa. -TD; Kr.Ma. - TD; 22.04.20r. - Re.Ka. - TG; 24.04.20r. - Ju.Za. - TD; 27.04.20r. - Ma.Ba. - TD; 29.04.20r. - Ma.Ba. - TG; 04.05.20r. - PaŁo.B. - TG; 10.05.20r. Ma.Ra  Kr. TG; 15.05.20r. Jo.Ha. - TD; 18.05.20r. - Zy.Fa. - TD;- SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ!