Ogłoszenia duszpasterskie 20 - 26 kwietnia

Ogłoszenia duszpasterskie 20 - 26 kwietnia

   Ogłoszenia Duszpasterskie   - II Niedziela Wielkanocy

1. Msza św. w tygodniu o godz.18.00

2. W czwartek w naszej parafii odpust ku czcie św. Wojciecha - Msze św. o godz.8.00, 11.00 i 17.00, w Olchowie o godz. 9.00.

3. Od poniedziałku, 20 kwietnia obowiązują nowe zasady co do ilości wiernych w kościele. W naszej świątyni  może przebywać(nie liczą służby liturgicznej - ministranci, lektorzy, organista, koscielny) na każdej Mszy św. lub nabożeństwie liturgicznym - 40 osób, w Olchowie - 10 osób.

4. Prosimy w dalszym ciągu o zachowanie bezpiecznej odległości między sobą(nie dotyczy domowników) i zgodnie z obowiązkiem osłonięcia w przestrzeni publicznej nosa i ust, każdy uczestnik Mszy św. zobowiązany jest do osłonięcie twarzy maseczką ochronną.

4. Intencje mszalne:

                     Ks. Proboszcz                                                                Ks. Wikariusz

Poniedziałek:dziękczynna z prośbą o Boże Błogosławieństwo          + Jana Guzarę –Gregorianka

                   w 35 Rocznicę Ślubu Haliny i Zygmunta Fabian                        

Wtorek:        dziękczynna z prośbą o Boże Błogoslawieństwo          + Jana Guzarę –Gregorianka

                   w 100 Rocznicę Urodzin Marianny Ścieranka

Środa:         +Bronisławy i Jana Walko                                           + Jana Guzarę –Gregorianka

Czwartek:    8.00 - + Zofii Kotula

                  11.00 - w intencji całej parafii                             17.00  + Jana  Guzarę - Gregorianka          

Piątek:         + Janusza Nieborowskiego                                        + Jana Guzarę - Gregorianka

Sobota:      dziękczynna z prośbą o Boże Błogosławieństwo           + Jana Guzara –Gregorianka

                   w 34 Rocznicę Ślubu Haliny i Janusza Krajnik

Niedziela:                                                                          7.30   + Jana Guzara –Gregorianka

                   9.00 dziekczynna z prośbą o Boże Błogoslawieństwo

                    w 100 Rocznicę Urodzin Marianny Ścieranka 

                  12.00 o opiekę Matki Bożej dla róży P. Marii Walko