Poświęcenie pamiątkowej tablicy pod krzyżem w Olchowie

Poświęcenie pamiątkowej tablicy pod krzyżem w Olchowie
17 maja 2020r. na dzień przed 100-ną Rocznicą Urodzin Świetego Jana Pawła II w Olchowej poświęcona została pamiatkowa tablica na postumencie Krzyża ufundowanego przez rodzinę Pana Stanisława Bochnaka. Krzyż ustawiony został na górze wcześniej jako wotum podziekowania za otrzymane łaski i szczęśliwy powrót do Ojczyzny Rodziny Fundatora. W uroczystości licznie wzięli udział mieszkańcy Olchowy, którzy tym samym podziekowali za ten szczególny symbol naszej wiary ustawiony nad wioską z myślą o Bożej opiece nad wszystkimi jej mieszkańcami.
Boże w tym szczególnym czasie otaczaj nas wszystkich i chroń przed wszelkim złem. Błogosław też tym, którzy w Twoim Krzyżu widzą nadzieję i wierzą w Twą moc.